Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programlar

Yüksek Lisans Programları

E - MBA (Tezsiz) E - MBA İngilizce ( Tezsiz ) Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli) Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli - IB Liderlik Sertifikalı) Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz) Felsefe (Tezli) Eğitim Felsefesi Etik ve Uygulamalı Etik Felsefe ve Sosyal Politika Felsefe (Tezsiz) Felsefi Danışmanlık (Tezsiz) Film Tasarımı (Tezli) Film Tasarımı (Tezsiz) İktisat (Tezli) İktisat (Tezsiz) İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) İnsan Hakları (Tezli) İnsan Hakları (Tezsiz) İşletme (Tezli) Havacılık Yönetimi (Tezli) İşletme (Tezsiz) Havacılık Yönetimi (Tezsiz) Kamu Hukuku (Tezli) Klinik Psikoloji (Tezli) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Tezli) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Tezsiz) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Tezsiz-Uzaktan Eğitim) Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Tezli) Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Tezsiz) Ozel Hukuk (Tezli) Pazarlama İletişimi (Tezli) Pazarlama İletişimi (Tezsiz) Psikoloji (Tezli) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli) Gelişim Psikolojisi (Tezli) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezli) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezsiz) Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (Tezli) Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Sanat Politikaları ve İşletmeciliği (Tezli) Sanat Politikaları ve İşletmeciliği (Tezsiz) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Sosyoloji (Tezli) Sosyoloji (Tezsiz) Uluslararası İktisat ve Finans (Tezli) Uluslararası İktisat ve Finans (Tezsiz) Uluslararası Ticaret Yönetimi (Tezli) Uluslararası Ticaret Yönetimi (Tezsiz)
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel