03-04 Mayıs 2018: “Taşınmaz Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu”

TAŞINMAZ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEMPOZYUMU
3-4 MAYIS 2018
TARİH: 3-4 Mayıs 2018/ Perşembe-Cuma
YER   : Marma Otel İstanbul, Marmara Salonu
            T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü, Büyükbakkalköy/ MALTEPE
SEMPOZYUM 1. GÜN/ 3 Mayıs 2018 Perşembe
AÇILIŞ KONUŞMALARI  (9:30-10:30)
 • Prof. Dr. Şahin KARASAR Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Yusuf AKSAR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • İsmail Rüştü CİRİT Yargıtay Birinci Başkanı
I. OTURUM (10:30-12:00)
OTURUM BAŞKANI:
 • Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONUŞMACILAR:
 • “Yargıtay Kararları Işığında Kiraya Verenin Maliki Olmadığı veya Maliklerinden Birisi Olduğu Taşınmaza İlişkin Akdettiği Kira Sözleşmesi Karşısında Taşınmazın Maliki veya Diğer Maliklerinin Hukuksal Konumu”  Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ  İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları” Doç. Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Rekabet Kurumunca Süresinden Önce Sona Erdirilen İntifa Hakkı Bedelinin İadesine Dayalı Hukuk” Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÖĞLE ARASI (12:00-13:00)
II. OTURUM (13:00-14:30)
OTURUM BAŞKANI:
 • Prof. Dr. Abdulkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONUŞMACILAR:
 • “Birlikte Mülkiyette Hak Sahiplerinin Haksız Elatmasına Dayalı Tazminat Sorunları” Doç. Dr. Cem AKBIYIK İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Bankaların İpotek Sözleşmesine Koydukları Kişisel Teminat Hükümlerinin Değerlendirilmesi” Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları ile Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi” Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÇAY/KAHVE ARASI (14:30-15:00)
III. OTURUM (15:00-16:30)
OTURUM BAŞKANI:
 • Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONUŞMACILAR:
 • “Önalım Hakkının Kullanımında Bedel” Doç. Dr. Öz SEÇER Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “İnançlı Taşınmaz Devirlerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi” Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “İdarenin Kamulaştırmasız Elatma ile Fiili Yol Uygulamaları” Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Alphan DİNÇKOL Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
SEMPOZYUM 2. GÜN/ 4 Mayıs 2018 Cuma
AÇILIŞ (9:30-10:00)
I. OTURUM (10:00-12:00)
OTURUM BAŞKANI:
 • Prof. Dr. Saibe Oktay ÖZDEMİR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONUŞMACILAR:
 • “Kamu Taşınmazlarında Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkının Sona Ermesine Dayalı Sorunlar” Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde Taşınmazların Rehni” Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “6306 Sayılı Kanun Uyarınca Riskli Yapı Kararlarının Mevcut Şerhlere Etkisi” Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÖĞLE ARASI (12:00-14:00)
II. OTURUM (14:00-15:30)
OTURUM BAŞKANI:
 • Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONUŞMACILAR:
 • “Gayrimenkul İktisabında TBK. m. 49/II’nin  Bazı Uygulama Halleri  ve Yargıtay Uygulaması” Prof. Dr. Saibe Oktay ÖZDEMİR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “İpoteğe Konu Olan Taşınmazın Özel Yolla Paraya Çevrilebilmesi Üzerine Düşünceler” Doç. Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Aile Konutu Şerhinin Bulunmaması Nedeniyle Uğranılan Zararlarda TMK m. 1007 Hükmü Uyarınca Devletin Sorumluluğu” Dr. Öğr. Üyesi M. Sermin PAKSOY Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÇAY/KAHVE ARASI (15:30-16:00)
III. OTURUM (16:00-17:30)
OTURUM BAŞKANI:
 • Doç. Dr. Herdem BELEN Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONUŞMACILAR:
 • “Kiracı Tarafından Kiralananda Yapılan Yenilik ve Değişiklikler” Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cahit GÜNEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Özel Hukuk Sorunlarının Çözümünde Roma Hukukuna Dayanan Temellerden Uzaklaşılmasının Sonuçları” Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “TMK m. 838 Hükmü Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı” Ar. Gör. Dr. iur. Merve Ürem ÇETİNEL İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KAPANIŞ KONUŞMASI
 • Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KATILIM ÜCRETSİZDİR. ÖN KAYIT GEREKMEMEKTEDİR. KATILIMCILARA SEMPOZYUM SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.