T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 27.07.2017

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                                   : 13.07.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)                : 27.07.2017

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

SAYI

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Doçent

1

Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretimi alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Eğitim Bilimleri alanından almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

 

Profesör

1

Doçentlik unvanını İngiliz Dilbilimi alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini İdare Hukuku alanında tamamlamış olmak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 1 Doktora eğitimini İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Medeni Hukuk alanında tamamlamış olmak.

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Ticaret Hukuku alanında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanından almış olmak ve en az 10 yıl akademik deneyime sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Toplum ve Siyaset Felsefesi alanında tamamlamış olmak; ders verme deneyimine sahip olmak.

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak; Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet alanında çalışıyor olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında tamamlamış olmak;  Finans ve Risk Yönetimi konularında çalışıyor olmak.

İşletme (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doktora eğitimini Girişimcilik alanından almış olmak ve Yurtdışı üniversitelerde çalışmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

1

Lisansüstü eğitimini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında tamamlamış olmak; Doçentlik unvanını Kentleşme ve Çevre Sorunları alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Doçent

1

Doktora veya Doçentlik unvanını İç Mimarlık alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Mimari Tasarım alanından almış olmak.

Doçent

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Yapı alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

2

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak veya Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanından almış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

2

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Üroloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Profesör

1

Acil Tıp uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Adli Tıp uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

Aile Hekimliği uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak ve  tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, ayrıca Uykuda Solunum Bozuklukları ve Tıp Eğitimi alanında çalışmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Profesör

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Hematoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Kardiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Nöroloji uzmanı ve Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olmak ve  tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Radyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Fizyoloji uzmanı olmak veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Tıp, Biyoloji veya Sağlıkla ilgili bir alanda tamamlamış olmak, bu alanlardan birinde Doktora eğitimi yapmış olmak. Hücre Biyolojisiyle kök hücre alanında deneyimli olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.