Maltepe Üniversitesi | MUISC 2018

MUISC 2018

KONGRE TARİHLERİ KONGRE ADI (TR-EN) KONGRE ADI KISALTMASI KONGRE İNTERNET ADRESİ KONGRELERİ OLUŞTURAN GRUPLAR (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL) KONGRE BAŞLIKLARI (TR-EN)
14-15-16 Mart 2018

Mimarlık ve Mühendislik Kongresi

Maltepe University International Student Congress on Architecture and Engineering

(ENSAD)

ensad.maltepe.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

“Akıllı Sistemler / Pasif Tasarım”

“Intelligent Systems / Passive Design”

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
21-22-23 Mart 2018

Tıp Bilimleri ve Hemşirelik Kongresi

Maltepe University International Student Congress on Medical Sciences and Nursing

(MEDNS)

medns.maltepe.edu.tr

Tıp Fakültesi

“Sağlıkta Multidisipliner Ekip Yaklaşımı”

“Multidisciplinary Approach in Health”

Hemşirelik Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
17-18-19-20 Nisan 2018

Güzel Sanatlar ve İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi

Maltepe University International Student Congress on Fine Arts, Humanities and Social Sciences

(FAHASS)

fahass.maltepe.edu.tr

Eğitim Fakültesi

“21. Yüzyılın Küresel Sorunları ve Çözüm Yolları”

“Global Problems of the 21st Century and Possible Solutions”

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel