T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program, Anasanat Dalı ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 14.03.2018

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 28.03.2018

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Profesörler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Fotoğraf (5 Adet),
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANASANATDALI/ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Sosyal Psikoloji alanından almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktora eğitimini İleri Nörolojik Bilimler alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Katıhal Fiziği alanından almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Üretim ve Operasyon Yönetimi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans eğitimini Biyoloji Bölümünden ya da Tıp alanından ve lisansüstü eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoloji alanlarının birinden almış olmak ve Proteom analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anestezi Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak.

Konservatuvar

Müzik Bölümü
Piyano Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

Piyano Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalında bir konservatuvarda en az 10 yıl eğitimci olarak çalışmış olmak, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermiş olmak.

Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Profesör 1 Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalından Doçent unvanına sahip olmak, en az 10 yıl bir konservatuvarda Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalında eğitimci olarak görev yapmış olmak, yurtiçi ve yurtdışında solist olarak orkestra eşliğinde konserler vermiş olmak.
Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Armoni, Müzik Analizi, Orkestrasyon konularında ders verebiliyor olmak. Türk Bestecilerinin Eserleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, yüksek lisans eğitimini bir Devlet Konservatuvarında yapmış olmak, Müzik Eğitimi alanında Doktora eğitimine sahip olmak.

Müzik Bölümü
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Bir Devlet Konservatuvarından Keman Anasanat Dalı mezunu olmak, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermiş olmak.
Türk Müziği Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Sanatta yeterlik derecesini Bağlama alanından almış olmak.
Türk Müziği Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Sanatta yeterlik derecesini Tar alanından almış olmak.
Türk Müziği Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Sanatta yeterlik derecesini herhangi bir Türk Halk Müziği Nefesli Çalgılar alanından almış olmak.
Türk Müziği Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Ud Sanat Dalı mezunu olmak ve bu alanda sanatta yeterlik derecesini almış olmak.
Türk Müziği Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Ney Sanat Dalı mezunu olmak ve bu alanda sanatta yeterlik derecesini almış olmak.
Türk Müziği Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Türk Sanat Müziği Makam Solfeji ve Teorisi alanında sanatta yeterlik derecesini almış olmak.