Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları, 2010 yılında kurulmuş olan ve kalite güvence sisteminin belli bir koordinasyon içinde ve aynı standartlarda yürütülmesini sağlamaya çalışan, kalite güvencesi ile ilgili tüm çalışmalarından sorumlu EKÇK ile birlikte çalışarak Üniversitenin kalite güvence sisteminin gelişimi için destek vermek ve işbirliği içinde olmaktır.

 

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, Stratejik Planlama Ekibi Üyesi,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörü, Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Öğretim Üyesi

  Ahmet Kadir ÇAKIR

Öğrenci Konseyi Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Emir UZUNOĞLU

Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi Koordinatörü