Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları, 2010 yılında kurulmuş olan ve kalite güvence sisteminin belli bir koordinasyon içinde ve aynı standartlarda yürütülmesini sağlamaya çalışan, kalite güvencesi ile ilgili tüm çalışmalarından sorumlu EKÇK ile birlikte çalışarak Üniversitenin kalite güvence sisteminin gelişimi için destek vermek ve işbirliği içinde olmaktır.

 

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör

Üye *

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı (Kaliteden Sorumlu)

Üye

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

Müdür, MÜKKAM, Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Yalçın KIRDAR

İletişim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ

Rektör Danışmanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ

Koordinatör, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

Dekan Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN

Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM

Hukuk Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR

Dekan Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi David THOMAS

Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERTEN YAMAN

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Erdal YAŞLICA

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üye

Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Ahmet Kadir ÇAKIR

Öğrenci Konseyi Başkanı

Üye

Salih Sami ATILGAN

Atılgan Holding

Üye

Faik KAPTAN

İlçe Milli Eğitim Müdürü

* Rektörün katılamadığı toplantılara başkanlık eder.