Yönetim Kurulu

Rektör                           Prof. Dr. Şahin KARASAR
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf AKSAR
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Otay DEMİR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürkan DOĞAN
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şahin KARASAR
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK
Seçilmiş Üye Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
Seçilmiş Üye Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Seçilmiş Üye                                             Prof. Dr. Zafer ÖZTEK