3. ÇİZGİ FİLM FESTİVALİ/ANİFEST 2022 ANİMASYON FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAME

Paylaş

 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
3.ÇİZGİ FİLM FESTİVALİ
ANİMASYON FİLM YARIŞMASI 2022

ŞARTNAME


A)    TARİH
3.Çizgi Film Festivali / Anifest kapsamında gerçekleştirilecek olan Animasyon Film Yarışması 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır. Animasyon Film Yarışmasına gönderilen filmler ön-jürinin onayından geçtikten sonra festival öncesinde asıl jürinin değerlendirmesine sunulacaktır.

B)    AMAÇ    
3. Çizgi Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Animasyon Film Yarışması amacı, animasyon film üretimini, akademik bir formasyonla birleştirerek film yapımını özendirmek, desteklemek ve Türkiye’nin animasyon film üretimine katkıda bulunmaktır.

C)    ANİMASYON FİLM YARIŞMASININ DÜZENLENMESİ
3.Çizgi Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Animasyon Film Yarışması Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından düzenlenecektir.

D)    YARIŞMANIN KONUSU
Konu serbesttir, herhangi bir sınırlama yoktur.

E)    KATILIM KOŞULLARI

 1. Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2022’dir.
 2. Yarışmaya T.C vatandaşı olan önlisans, lisans ve lisansüstü tüm üniversite öğrencileri katılabilir.
 3. Yarışmaya, süresi 15 dakikayı geçmeyen filmler katılabilir.
 4. Yarışmaya, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş olan filmler katılabilir.
 5. Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilir.
 6. Başka festivallere katılmış olmak başvuruya engel değildir.
 7. Yarışmaya katılan animasyon filmler her türlü teknikle üretilebilir.
 8. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu festivalin web sayfasından sağlayabilirler.
 9. Yarışmaya gönderilen filmlerin, ticari amaç gözetmeksizin okullarda ve üniversitelerdeki etkinliklerde yer alması, gösterime sunulması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
 10. Festival Yönetimi, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
 11. Ön jüri ve ana jürinin yargısı kesindir
 12. Ön Jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 10 (on) film yarışmaya aday gösterilir.
 13. Festival Yönetimi teknik olarak yeterli görmediği yapımları yarışmadan çekme hakkına sahiptir.
 14. Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekibinden 1 (bir) temsilci festivale davet edilecektir. Yarışmacılara festivale katılım tarihleri festival yönetimince bildirilecektir.
 15. İstenen belgeler eksiksiz olarak festivale ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle istenen belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.
 16. Ön Jüri tarafından izlenerek yarışmaya katılması uygun görülen filmler, festival basın toplantısında ve aynı gün festivalin resmi web sitesinde duyurulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçemeyen film sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, ön değerlendirmeyi geçemedikleri bilgisi verilmeyecektir.
 17. Ön elemeyi geçen filmler, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü duyurulacaktır.
 18. Ön elemeyi geçen filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahibi tarafından Festival Komitesine ulaştırılır.
 19. Katılan filmler festival sonrasında iade edilmez.
 20. Filmlerin, uluslararası alanda gösterimini gerçekleştirmek için, İngilizce altyazıları tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

F)    TELİF HAKLARI

 1. Katılımcılar, filmlerinde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir
 2. Katılımcılar, eserlerlerini yönetmen adı ile belirtilmek koşuluyla ticari olmayan gösterimlerdeki, reklam ve sosyal medya mecralarındaki gösterim haklarının Maltepe Üniversitesi’nde olduğunu kabul etmiş sayılır.
 3. Yarışmayı kazanan eserin sahipleri; jeneriklerinde yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında “MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 3. Çizgi Film Festivali / Anifest 2022 Animasyon Film Yarışması – “En İyi Animasyon Ödülü”nü aldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
 4. Yarışmaya katılan filmler özgün eserler olmalı: Karakter, mekan tasarımları gibi üretim süreçleri, kişinin kendisine ait özgün tasarımlar olmalı.

   

G)    KATILIM ESASLARI

 1. Başvurular festivalin web sitesi üzerinden yapılır. Proje sahibi Katılım Formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Başvuru aşamasında herhangi bir basılı materyal kabul edilmeyecek, istenen bilgi ve belgeler yalnızca e-posta ile kabul edilecektir. Festival Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde gerekli materyaller filmin sahibi tarafından festivale posta yoluyla ulaştırılacaktır. Eksik, yanlış bilgi ve belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışmaya katılmak için filmin video paylaşım sitelerine yüklenmesi gerekmektedir. youtube platformu kullanılıyorsa “liste dışı” kategoride, vimeo platformu kullanılıyorsa “liste dışı” ya da “şifreli” yüklenmesi gerekmektedir.
 3. Filmlerin minimum 1080p çözünürlükte ve MP4 formatında yüklenmesi gerekmektedir.
 4. Filmlerin İngilizce altyazılarının video platformunda seçenek olarak yüklenmiş olması gerekmektedir.
 5. Katılım Formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra baskısının alınıp imzalanması, ardından PDF formatında taranarak gönderilecek e-postaya eklenmesi gerekmektedir.
 6. Yarışmaya katılım için gönderilecek e-posta aşağıdaki evrak ve bilgileri içermelidir.

a.    Katılım Formu – imzalı PDF formatında
b.    Katılım Formu – imzasız Word formatında   
c.    Filmin izleme linki – bilgi olarak e-posta içinde ve katılım formunda
d.    Filmin İngilizce altyazı dosyası (.srt / .sub vb.)
e.    Filmden seçilmiş, filmi temsil eden görseller. (1080x1920 piksel)
f.     Filmin afişi – jpeg veya png formatında
7.    Ön elemeyi geçerek ilk 10’a giren filmler minimum 1080p çözünürlükte MP4 dijital kopyasını, İngilizce altyazı dosyasıyla birlikte indirme linkini göndermeleri gerekmektedir.
8.    Ön elemeyi geçerek ilk 10’a giren filmler minimum 1080p çözünürlükte 30-60 saniye uzunlukta fragmanını dijital ortamda ulaştırılması gerekmektedir.

H)    ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

 1. Ödüller Animasyon Film Yarışması’nın asıl jürisi tarafından belirlenir.
 2. Yarışmada ilk üç film ödüllendirilecektir.
 3. Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:
  En İyi Film Ödülü:  2.000 TL
  En İyi 2. Film Ödülü:  1.500 TL
  En İyi 3. Film Ödülü: 1.000 TL
 4. Jüri gerekli gördüğü durumlarda ‘Jüri Özel Ödülü’ adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla filmin artistik ya da teknik dallarından birine özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü bir tek yapıta ya da bir kişiye verilir.
 5.  Para ödülü, Başvuru Formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.
 6. Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere 17 Mayıs 2022 tarihindeki ödül töreninde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül törenine geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödül verilmez.
 7.  Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Maltepe Üniversitesi tarafından ödenir.

İ)    YETKİ
Bu Şartnamede ayrıca belirtilmeyen konulardaki karar yetkisi Maltepe Üniversitesi’ne aittir. Animasyon Film Yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, animatör ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnameden yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 3.ÇİZGİ FİLM FESTİVALİ ANİMASYON FİLM YARIŞMASI
ANİMASYON FİLM YARIŞMASI KOORDİNASYON MERKEZİ

Animasyon Film Yarışması Koordinatörü
Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM email: [email protected]   


Kısa Film Yarışması Organizasyon Sorumluları / İletişim
Dr. Öğr. Üyesi  Ebru ÖZYURT Tel :  +90 (216) 626 10 50 - 2714 email: [email protected]
Arş. Gör. Petek SANCAKLI Tel: +90 0216 626 10 50 - 2715 email: [email protected]
Adres: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe- İstanbul      

Web sitesi : www.maltepe.edu.tr/anifest