ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ

Toprak Kayması ve Korunma

Share


 

Heyelan Belirtileri Şunlardır:

Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması,
Arazide veya yollarda çatlakların, yarıkların veya açılmaların oluşması,
Bina temelleri altında çatlama, yarılma veya ayrılmalarla, bina döşemelerinde ve duvarlarda sürekli genişleyen çatlakların oluşması,
Yeraltı su borularında sızıntıların ve kanalizasyon kanallarında kırılma ve çatlakların oluşması,
Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve yatmaların gözlemlenmesi,
Tel veya ahşap çitlerde yer değiştirmelerin görülmesi,
Daha önce o bölgede heyelan meydana gelmiş olması.
Özellikle sürekli veya sağanak yağışların meydana geldiği aylarda, arazide ve evlerde bu belirtiler görüldüğünde, evler hızla boşaltılmalı ve hemen yetkililere haber verilmelidir.
Heyelanlar genellikle yavaş gelişen doğal afetlerdir. Ancak çok dik yamaçların üzerine inşa edilen ve yamaçların altındaki evler ani gelişen heyelanlara maruz kalabilir.

Kapalı Alandaysanız:

Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın
Sağlam eşyaların altında ÇÖMEL-KAPAN-TUTUN hareketini uygulayın.
 

Kaçamıyorsanız

Toprak kaymasının veya çamur akıntısının geldiği yolun üzerinde durmayın.
Tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının yolundan uzak durarak hemen mümkün olduğu kadar yükseklere doğru uzaklasın ve toprak kayması olduğunu çevrenizdeki insanlara söyleyin.
Çamur ve moloz akmasından kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda arkasına saklanabileceğiniz sağlam bir şey yoksa olduğunuz yerde ÇÖMEL-KAPAN-TUTUN hareketi ile mutlaka başınızı ve boynunuzu koruyun.
Heyelanın başladığını fark ettiğinizde eğer mümkünse çevrenizde yaşayan insanları, komşularınızı toprak kaymasına karşı uyarın.

Sonrasında

Her şeyden önce güvencede olduğunuzdan emin olun. Gerekiyorsa tehlikeli bölgeden uzaklaşarak kendinizi güvenceye alın.
Yakınınızda bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarını hemen kapatın Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer yanıcı maddelerle aydınlatmaya çalışmayın.
Çevrenizi kontrol edin. Yaralı veya yardıma muhtaç kişiler var mı? Yangın ve yeni bir çamur akıntısı gibi bir tehlike yoksa onları yerlerinden oynatmayın.
Telefonları mümkün olduğunca kullanmayın.
Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara karşı çevrenizdekileri uyarın ve bunların etrafında dolaşmayın.
Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin ve söylenenleri uygulayın.
Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakın.
Eşya almak için zarar görmüş binalara girmeyin.

Dağlık ve sismik bölgelerde sıkça meydana gelen bir yer olayıdır. Ülkemizde, dağlık ve sismik böl­gelerin çoğunluğu nedeniyle her yıl bu olaylara sık sık rastlanmaktadır.

Erozyon (aşınma), kar ve yağmur suları da toprak kaymasına neden olabilmektedir.

Bu konuda alınacak ivedi önlemlerin başında, yerleşim yerlerinin tehlikeli bölgelerden emin bölgelere nakli gelmektedir. Ayrıca erozyon bölgeleri tespit ve ıslah edilmeli, uygun inşaat teknikleri geliştirilmelidir.

 

Kaybolma, mahsur kalma, yangın, trafik kazası gibi doğal insani ve teknolojik afetlerde insan unsuru ön planda olmak üzere hertürlü canlıyı tehlikeli ortamdan uzaklaştırmak ,

Kazaya uğrayan veya kaybolan kişiler için yapılan ihbara en kısa sürede değerlendirerek operasyona katılacak eğitimli ve sertifkalı profesyonel ekibin olay yerine gitmesini sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak,

Gerk üyelerimiz gerek üyelerimiz dışındaki resmi özel kurum ve kuruluşlara İlk yardım, Afet bilgisi, Arama- kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar gibi hususlarda eğitim ve seminer vermek konusu ile ilgili tatbikat yapmak aynı amaçla kurulumuş olan yurt içi ve yurt dşındaki gereçek ve tüzel kişilere vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve denışmanlık hizmeti vermek, Devlet birimlerine bu konularda yardımcı olmaktır.