Maltepe Üniversitesi | Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Strateji
Maltepe Üniversitesi COVID19

Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Strateji

Paylaş

 

  • Öğrenme yönetim sistemi (LMS) üzerinden yapılan canlı ders ortamları örgün öğretimin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecektir.
  • Üniversitemizin Youtube kanalında bilgiyi topluma paylaşması konusundaki duyarlılığı artarak sürdürülecektir.
  • 2005’ten beri devam eden uzaktan eğitim alt yapısını güçlendirmenin yanı sıra, içerik olarak da Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUZEM), Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışmalarını birlikte sürdüreceklerdir.
  • Karma (hibrit) öğrenme modelinin uygulanması yönünde programlar yeniden düzenlenecektir.
  • Uzaktan yapılacak ölçme değerlendirme uygulamalarının işlevselliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
  • Öğrenme yönetim sistemiyle ilgili planlamalar yapılarak kapasitesi artırılacaktır.
  • Senkron (canlı) ders sunum sayısının arttırılması amacıyla sunucuların sayı ve veri yolları güçlendirilecektir.
  • Öğretim elemanlarına dijital okur-yazarlık ve etkili öğretim tasarımı oluşturma konularındaki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine devam edilecektir.
  • Öğrencilerin dijital araçlar ve sosyal medya aracılığıyla sürekli etkileşim ve iletişim içerisinde kalması sağlanacaktır.
  • Öğrencilere psikolojik destek sağlanması için düzenli çevrimiçi oturumlar yapılmasına devam edilecektir.