Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Amacımız
Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amacımız

Paylaş

Öğrencilere Yönelik:

 • Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar tasarlamak ve bu programları yürütmek,
 • Üniversiteye yatay geçiş, dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumu için programlar tasarlamak ve uygulamak,
 • Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye uyumu için programlar tasarlamak ve uygulamaktır.

Öğretim Elemanları ve İdari Personele Yönelik:

 • Öğretim faaliyetlerini çağın gereklerini göz önünde bulundurarak zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar tasarlamak ve uygulamak,
 • Adil, güvenilir ve geçerli ölçme-değerlendirme konusunda destek sağlamak,
 • Eğitim teknolojileri konusunda seminer, webinar vb. çalışmalar tasarlamak ve uygulamak,
 • Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde meydana gelebilecek problemlerle başa çıkabilmeleri için destek sunmak,
 • Üniversiteye yeni başlayan öğretim elemanları için uyum programları düzenlemek ve uygulamak,
 • Üniversitede çalışan tam zamanlı ve ders saati ücretli öğretim elemanlarının mesleki yeterliliklerini artırmak, geliştirmek üzere hizmetiçi programlar düzenlemek ve uygulamak,
 • Üniversitede çalışan tüm idari personelin mesleki yeterliliklerini, iletişim becerilerini, yabancı dil bilgilerini artırmak, geliştirmek üzere çeşitli eğitim programları tasarlamak ve uygulamaktır.

Araştırma ve Bilimsel Faaliyetlere yönelik:

 • Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin yeni ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde oluşturulması için kalite güvencesi kavrayışına dayalı olarak araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,
 • Üniversitenin, özellikle Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle, Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ve diğer akademik birimleriyle işbirliği yapmak,
 • Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek,
 • Öğrenme ve öğretme konularında rapor, bülten, süreli yayın, kitap vb, özgün yayınlar yapmak,
 • Öğrenme ve öğretme alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek,
 • Üniversitenin tüm iç paydaşlarının 21. yüzyıl yetkinlikleri bağlamında öğrenme, öğretme ve eğitim etkinliklerine katılması için programlar tasarlamak ve uygulamaktır.