Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Ekibimiz
Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekibimiz

Paylaş

Prof Dr Betül Çotuksöken
Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı


Doç Dr Hasret Nuhoğlu
Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olan Nuhoğlu, aynı bölüm ve üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamıştır. Nuhoğlu’nun doktora tezi, Türkiye’de Sistem Dinamiği Yaklaşımının eğitim alanında uygulanmasına yönelik ilk doktora tezi niteliği taşımaktadır. 2002 yılında başladığı akademik çalışmalarına, halen Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Eğitimde Sistem Düşüncesi & Sistem Dinamiği Yaklaşımı, Fen Öğretiminde Öğrenme & Öğretme Yöntemleri, Alternatif Okul Öncesi Eğitim Programları, Okul Öncesi ve Özel yetenekli öğrencilere yönelik disiplinlerarası fen, doğa ve teknoloji öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları olmakla birlikte bu alanda bazı projelerde aktif olarak görev almaktadır. Maltepe Çocuk Üniversitesi kurucu üyesi olup, “Doğada STEM” atölyeleri yürütmektedir. Özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik disiplinlerarası fen öğretim programları tasarlamaktadır. Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği (ESD) üyesidir. Doğanın en iyi öğretmen olduğuna inanan Nuhoğlu doğada her yaştan çocuk ve yetişkinlerle buluşarak öğrenme yolculuğuna devam etmektedir.  Evli ve Özgür & Yağmur isminde iki çocuğu vardır. Kamp kurmayı, keşif yapmayı, bildiklerini-yeni öğrendiklerini paylaşmayı çok sever, işbirliğine çok önem verir.

Hasret Nuhoğlu Kimdir? Video: https://youtu.be/zfvOPEbqEz0

Dr. Sara HEIDARPOUR
Tebriz Azad Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan HEIDARPOUR, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Sigortacılık alanında, doktora derecesini ise bankacılık alanında almıştır. 2021 yılında öğretim üyesi olarak Maltepe Üniversitesinde çalışmaya başlamış, halen Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma merkezi ekibinde yer almaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında bankacılık ve sigortacılıkta pazarlama, banka verimliliği ve BES konuları yer almaktadır. Evli ve Maral isimli bir kız çocuğu var.

Arş. Gör. Neslihan Özcan

İstanbul Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Özcan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da Özel Eğitim Anabilim Dalı Özel Yetenekliler Eğitimi Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2020 yılından beri Maltepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında özel yetenekliler eğitimi, STEM eğitimi yer almaktadır.

Arş. Gör. Demet Tavukçu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Eğitim ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Tavukçu, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir. 2020 yılından beri Maltepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu, güvenlik becerilerinin öğretimi ve aile eğitimi konuları yer almaktadır.