Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Öğrencileri Askerlik İşlemleri

LİSANSÜSTÜ ASKERLİK İŞLEMLERİ

GENEL BİLGİLER

Askerlikle ilgili işlemleriniz kayıtlarınız yapıldıktan sonra Enstitü tarafından web servisleri aracılığıyla YÖKSİS’ten Milli Savunma Bakanlığına iletilmektedir.

 • Yoklama çağında olan ve askerlik görevini tamamlamamış tüm erkek öğrenciler için, 2018-2019 Bahar Yarıyılı ve öncesinde kayıtlı olanlar 1111 Sayılı Askerlik Kanuna tabi olup 2019-2020 Güz Yarıyılından itibaren kayıtlı olanlar 7179 Sayılı Askeralma Kanuna esaslarına göre askerlik sevk tehir işlemleri servis sağlayıcısı üzerinden bildirilir.
 • Askerlik işlemlerinizi e-devlet üzerinden ve/veya askerlik şubelerinden takip ederek varsa aksaklıkları Enstitüye bildirebilirsiniz.
 • Uluslararası öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.
 • Değişim programı kapsamında kayıt olan veya özel öğrenciler için sevk tehir işlemi yapılamaz.
 • Askerlik yükümlülüğü bulunan ve tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyen öğrencilerin, Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen celp tarihleri arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına başvuru yapması gerekmektedir. 
 • Öğrenimine devam ederken askerlik görevini yapmak isteyen öğrenciler, askerlik süresince kayıt dondurma isteğinde bulunabilir ve kayıt dondurma süreleri bitiminde terhis belgesini Enstitüye sunarak öğrenime devam edebilirler. Askerlik süresince dondurulan kayıt süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

 • Bakaya öğrencinin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bakaya durumunu kaldırtıp, normal bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir. Bakaya durumunu kısa sürede kaldıramayan öğrenci konu hakkında Enstitüye bir dilekçe vererek kayıt dondurma talebinde bulanabilir. Bu durumda öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu da uygun bulduğu takdirde, bakaya durumunu düzeltene kadar izin verilir.
 • Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir. 

 

Sevk Tehir Sonu

Yüksek Lisans Programları

32 yaş sonu

Doktora/Sanatta Yeterlik Programları

35 yaş sonu

 

 Lisansüstü Düzeyi

Azami Öğrenim Süresi

Bilimsel Hazırlık Sınıfı

1 yıl

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

1,5 yıl

Tezli Yüksek Lisans Programları

3 yıl

Doktora/Sanatta Yeterlik Programları (Yüksek Lisans Derecesi ile Kabul Edilenler İçin)

6 yıl

Doktora/Sanatta Yeterlik Programları (Lisans Derecesi ile Kabul Edilenler-Bütünleşik Doktora İçin)

9 yıl

 

 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil istenmesi mümkün değildir.
 • Yüksek Lisans mezunu olan yükümlülerin askerlikleri Askerlik Şubelerine başvuruları halinde mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl ertelenir.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.
 • Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenen hükümlere göre işlem yapılır ve sevk tehirleri iptal edilir.
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumdan mezun olduktan sonra Üniversitede aynı veya alt düzeydeki herhangi bir programına kayıt yaptıran öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.

 

İzin Alma (Kayıt Dondurma, Tez Ek Süre) Durumunda Askerlik İşlemleri:

 • Öğrenim sürelerini Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla izin alarak uzatan ya da daha önce Covid 19 salgını sebebiyle tez ek süre alan öğrencilerin sevk tehir süreleri biter. Bu durumda öğrencilerin sevk tehirlerini uzattırmak için bir dilekçeyle Enstitüye müracaatları gerekir.
 • Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otomatik olarak uzatılmaz.
 • NOT: Askerlik durumunuzu https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama adresinden kontrol edebilirsiniz.
 • UYARI

 • İlgili Lisansüstü Yönetmeliği gereği bir tezli Yüksek Programında öğrenim gören öğrenci 4. yarıyılın sonunda gerekli ders ve başarı (yönetmelikte belirtilen GANO) şartını sağlaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
 • İlgili Lisansüstü Yönetmeliği gereği bir Doktora/Sanatta Yeterlik Programında yüksek lisans derecesi ile başlayanların 4., lisans derecesi ile başlayanların ise 6. yarıyıl sonunda gerekli ders ve başarı (yönetmelikte belirtilen GANO) şartını sağlaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
 • Bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisi 5. yarıyılda Doktora/Sanatta Yeterlik yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. Süresi içinde sınava girmeyen veya Doktora/Sanatta Yeterlik yeterlik sınavında iki defa başarısız sayılan öğrencinin kaydı silinmektedir.
 • Tezli Yüksek Lisans öğrencisi 6. Yarıyıl sonunda, Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisi yüksek lisans derecesi ile kayıt olanlar 12. Yarıyıl, lisans derecesi ile kayıt olanların 14. Yarıyıl sonunda tezlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinmektedir.
 • Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin durumları Askeralma Bölge Başkanlığına hemen bildirilmekte ve Başkanlıkça yapılan sevk tehirleri iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılmaktadır.     

Başarılar dileriz.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel