Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

IB İLERİ LİDERLİK SERTİFİKASI

 

İki yıl süreli programı başarı ile tamamlayan öğrencilerYüksek Lisans Diploması ve Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası almaya hak kazanırlar. Programı tamamlayıp IB Liderlik Sertifikası alan adaylar, mensubu oldukları kurumun IB akreditasyonu sürecinde Kategori 1 Administrators (Yöneticiler) çalıştayından muaf tutulurlar. 

 

Programın Amacı

Eğitimcileri profesyonel olarak liderlik rollerine hazırlamak ve halihazırda eğitim yöneticisi olarak çalışanların teorik bilgilerini derinleştirerek araştırmalara katkıda bulunmaların sağlamaktır. Bunun için eğitim yönetimi alanında teori, araştırma ve uygulamalar derinlemesine etüd edilir. Aynı zamanda Uluslararası Bakalorya (IB) felsefesine uygun liderlik nitelikleri kazandırarak IB araştırmalarına katkı yapmak amaçlanmaktadır. 

 

Program Yapısı

Eğitim programı yüzyüze ve uzaktan eğitimi harmanlayan bir şekilde tasarlanmıştır. Program Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli olacaktır. Yüksek Lisans Tezi IB sertifikası alacak öğrenciler için İngilizce olacaktır.

Uygulama Esasları

Madde 1 : Dersler

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans IB İleri Liderlik Sertifkası programı toplam 9 dersten ve bir tez çalışmasından oluşmaktadır. Programdaki derslerin dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

MALTEPE UNIVERSITY EDUCATIONAL MANAGEMENT MASTERS PROGRAMME

IB ADVANCED LEADERSHIP CERTIFICATE

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

IB İLERİ LİDERLİK SERTİFİKASI

  1. SEMESTER -1. YARIYIL

EYD 516 LEADERSHIP IN EDUCATION -EĞİTİMDE LİDERLİK

EYD 559 SCIENTIFIC RESEARCH METHOD -BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

EYD 514 GOVERNANCE IN EDUCATION-EĞİTİM YÖNETİMİ

EYD 512 CHANGE MANAGEMENT  - DEĞİŞİM YÖNETİMİ (SEÇ)

  1. SEMESTER -2.YARIYIL

EYD 511 INTERCULTURAL AWARENESS-KÜLTÜRLERARASI FARKINDALIK

EYD 518 EDUCATIONAL STATISTICS-EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

EYD 515 ASSESSMENT IN IB PROGRAMS- IB PROGRAMLARINDA DEĞERLENDİRME (SEÇ)

EYD 513 ACTION RESEARCH -EYLEM ARAŞTIRMASI

EYD 569 RESEARCH SEMINAR- ARAŞTIRMA SEMİNERİ

  1. and 4. SEMESTERS- 3. ve 4. YARIYIL

RESEARCH -TEZ

Madde 2 : Derslerin yürütülmesi

Her yarı yılda derslerin üçü yoğunlaştırılmış ders dönemlerinde yüz yüze; biri uzaktan eğitimle yürütülecektir. Yüz yüze dersler yoğunlaştırılmış dönemde gerçekleştirilecektir. Her yoğunlaştırılmış ders gününde toplam 3 ders (9 Ders/Saat) yüz yüze icra edilecektir. Her yarı yıl için yoğunlaştırılmış ders dönemleri aşağıda verilmiştir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi IB İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikalı Yüksek Lisans Programı

2020-2021  Akademik Yılı Modüler Planı

*Dersler verilen tarih aralıklarında her gün, tam zamanlı ve çevrimiçi olarak yapılacaktır. Dersler kayıt altına alınacaktır.

Güz Dönemi

20 Ekim 2020

24 Ekim 2020

1. Yoğunlaştırılmış Hafta

25 Kasım 2020

29 Kasım 2020

2. Yoğunlaştırılmış Hafta

15 Aralık 2020

19 Aralık 2020 

3. Yoğunlaştırılmış Hafta

Bahar Dönemi

 

 

1. Yoğunlaştırılmış Hafta

 

 

2. Yoğunlaştırılmış Hafta

 

 

3. Yoğunlaştırılmış Hafta

Ders saatleri

  1. Oturum 09:00-11:00 (3 ders saati)
  2. Oturum 11:15-13:15 (3 ders saati)
  3. Oturum 14:00-16:00 (3 ders saati)

Madde 3 : Seminer Dersi

Yüksek Lisans Seminer dersi saati sorumlu öğretim üyeleri tarafından öğrenciler ile birlikte planlanacaktır.

Madde 4 : Başvuru şartları

IB Sertifika programına başvuran öğrenciler aşağıdaki şartları karşılamak zorundadırlar.

 

Lisans Not Ortalaması

2,5/4

Yabancı Dil

İngilizce

T. C. Vatandaşı olmayanlar için

Türkçe

 

SINAV TÜRÜ

PUANI

ALES- EA 55

TOEFL IBT

66

CBT

187

PBT

517

YDS/YÖKDİL

55

Maltepe University Proficiency Exam

55

Turkish Proficiency Exam  for Non-natives(TPE):

B1

 

Madde 5:  Denklik ve Ders Muafiyeti

Daha önce bir EYD yüksek lisans eğitimi almış olan adaylar denklik ve ders muafiyeti durumları ile ilgili olarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuracaktır.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel