Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 10 seçmeli ders ve 15 AKTS değerindeki "Mezuniyet Projesi"nden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel