Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programlarının "Endüstri ve Örgüt Psikoljoisi" ile "Gelişim Psikolojisi" opsiyonları yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı” ile “Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı”, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Tüm Programlarda seçmeli dersler hem alan içinden, hem de diğer yüksek lisans programlarından seçilebilir.

Gelişim PsikolojisiEndüstri ve Örgüt Psikolojisi 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel