Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, gerçek yaşam problemlerini çözmede, genelde nitel ve nicel yöntemleri, özelde de istatistiksel analiz ve matematiksel modelleme yöntem ve yaklaşımlarını etkin bir şekilde kullanabilen, sistemler tasarlayabilen, bu sistemlerdeki insan kaynak ve faaliyetlerini hedeflenen amaca uygun bir şekilde yönlendirip yönetebilen, maddesel kaynakların kullanımını ve yönetimini rasyonel olarak gerçekleştirebilen, eleştirel ve sistematik düşünce tarzına sahip nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel