Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Yapı-Deprem mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi kazanır.
  2. Yapıların projelendirme aşamasında, matematik model yapma ve gerekli yöntemleri kullanarak çözme yetkinliğine sahip olur.
  3. Deprem karakterini belirleyebilir ve bu karaktere uygun yapı tasarımı yapabilir.
  4. Yapıların mevcut durumunu belirleyerek olası depremlere karşı dayanıklı hale getirmek için onarım ve güçlendirme yapabilme becerisi kazanır.
  5. Teknolojik yenilikleri izleme yeteneği, yaşam boyu araştırma ve öğrenme bilinci edinir.
  6. Bilimsel yayın yapabilme ve yapılmış ulusal ve uluslar arası yayınları takip edebilme yeteneği kazanır.
  7. İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık kazanır.
  8. Bireysel çalışma becerisi edinir.
  9. Disiplinlerarası takım çalışmalarına etkin biçimde katılır ve liderlik edebilir.
  10. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel