Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  • Beden odaklı klinik psikolojinin kuramsal temellerini öğrenir.
  • Beden odaklı klinik psikolojinin kavramaları ile uygulamasının temel esaslarını tanır.
  • Duygular ve içsel imgelerin meydana gelişi ile ilişkili bedenin ilgili bölümlerini keşfeder.
  •  Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmayı; davranışları, duyguları, bilişsel dinamikleri ve bedenin hareketlerini  nesnel bir şekilde analiz edebilmek için gerekli olan yöntemleri öğrenir.
  •  Beden psikoterapisinin uygulamasına dair klinik deneyim kazanır.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

  •  Programın sonunda beden odaklı yaklaşım ile travma ve strese müdahale edebilir.
  • Beden odaklı klinik psikoloji hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanır.
  • Beden odaklı klinik psikoloji ve ilgili diğer klinik alanların birbirleri ile ilişkisi hakkında kapsamlı bilgi edinir.
  • Öğrenciler edindikleri bilgileri klinik psikoloji, psikoterapi ve diğer ilgili disiplinlerle de sentezleyebilirler
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel