Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşır ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerini kullanmada üst düzeyde bir beceriye sahip olur.
 2. İletişim Bilimleri içinde uzmanlaştığı alanda toplumu bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 3. İletişim alanı içinde yürütülen çalışmalarda karar verici olur.
 4. Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi eleştirel bir bakış açısıyla inceler, uygulamaları ve medya ürünlerini analiz eder.
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde medyanın toplumsal işlev ve etkilerini değiştirmeye yönelik eylemlerde bulunur.
 6. Uzmanlaştığı alana ilişkin görüşlerini etkili bir biçimde savunur ve geniş kitlelere ulaştırır.
 7. Alanıyla ilişkili gelişmeleri takip ederek sürekli kendini geliştirme bilincine sahip olur.
 8. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösterir, en az bir yabancı dili çok iyi kullanarak etkili iletişim kurar.
 9. İletişim bilimleri alanında ortaya çıkan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 10. İletişim bilimleri alanında edindiği kuramsal bilgileri, sektördeki uygulama alanlarına aktarır, iletişim alanı içerisinde özgün projeler tasarlayıp yönetir.
 11. Gündelik yaşam ile ulusal ve uluslararası iletişim uygulamaları arasındaki ilişkiyi sorgular ve yeniden tanımlaya yönelik öneriler ortaya koyar.
 12. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapar, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılır, bunları düzenler.
 13. İletişimin uygulama alanlarında ortaya çıkan etik sorunlara çözüm üretir.
 14. İletişim alanındaki yerel ve küresel etkileri tarihsel ve sosyolojik bütünlüğü içinde değerlendirir.
 15. Sosyolojik ve teknolojik gelişmeler ekseninde değişen iletişim biçimlerini değerlendirerek bu birikimi farklı alanların kullanımına açar ve toplumdaki bilgi akışını hızlandırır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel