Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilecek seviyeye gelir.
 2. Özel hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı uzmanlık düzeyindeki bilgilerini sistematik şekilde kullanarak değerlendirir.
 3. Özel hukuk alanında mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir yaklaşım ya da yöntemle bilimsel olarak araştırır ve özgün bir değerlendirme yapar.
 4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 5. Bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak hukuk alanındaki gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 6. Uluslararası özellik taşıyan hukuki sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yabancı dilini kullandığı özgün çalışmalar ortaya koyar.
 7. Özel hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve bu gelişmeleri uzmanlık düzeyindeki bilgileri ile yorumlar.
 8. Hukuk alanına ilişkin bilimsel ve özgün nitelikteki çalışmalarını ulusal ya da uluslararası dergilerde yayınlayarak hukukun gelişimine katkıda bulunur.
 9. Özel hukuk alanında bilime katkı sağlayan özgün monografik tez yazabilme konusunda yetkinlik kazanır.
 10. Özel hukuk alanındaki özgün çalışmaları sayesinde uzman bir hukukçu kimliğine sahip olur.
 11. Özel hukuk sorunlarını belirleme, analiz etme, yorumlama ve çözüme ulaştırma yeteneği kazanır.
 12. Özel hukuk alanında ortaya çıkan sorunları dürüst, adil, akla yatkın ve doğru biçimde çözer.
 13. Özel hukuk alanında ortaya çıkan yeni sorunları disiplinlerarası bakış açısından yararlanarak yaratıcı şekilde çözümler.
 14. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine örnek olur.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel