Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Ulaştırma Hizmetleri)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

1-Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2-Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

4-Alanının doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu disiplinlerarası (sosyal-ekonomi, işletme, hukuk, ilgili mühendislik dalları vb.) etkileşimi kuramsal olarak kavrar ve etkili ve verimli bir şekilde uygular.

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Ulaştırma ve ilgili yan alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme çözümlerinde ilişkilendirerek kullanır.

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

2. Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

3. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

5. Ulaştırma ve yan alanlarda edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle (ekonomi, hukuk, işletme vb) bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

6. Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

7. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

8. Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Ulaştırma ve yan alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

2. Alanında problemleri bilimsel yöntemler ile tanımlar, çözüm için yöntem geliştirir ve etkin ve verimli bir şekilde uygular.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik alanında bağımsız çalışmalarıyla bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4. Alanı ile ilgili ulaştırma/ lojistik ve bunlarla ilgili mühendislik uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5. Bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturup, uygulama-kontrol-geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6. Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik konuları ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

7. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Ulaştırma ve yan alanları ile bilgileri bilimsel yöntemler ile tamamlar, ilgili uygulamaların farkında olur, ilişkili disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Alanına ilişkin yan dallar ile ilgili bilgileri eleştirel yaklaşımla inceler, karşılaştırır, ayrıştırır, bütünleştirir (analiz ve sentez) ve çözüme yönelik yönlendirme (öz düzenleme) yetkinliğine ulaşır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alanındaki çalışmalarının gelişim ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir yaklaşımla yazılı veya sözlü olarak iletir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

2. Alanındaki gelişmeleri, sorunları ve olası çözüm alternatiflerini sosyal paydaşlar ile paylaşır ve bilimsel çerçevede optimum çözümlere yönlendirme yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3. Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik uygulamalarının sosyal, hukuki ve çevresel boyutlarını görür, önerilerle geliştirir, öngörülerle sorun çözücü değişiklikleri planlar ve bunları uygular.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanı ile ilgili konularda etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5.  Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6. Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye ulaşarak kullanımda verim ve etkinlik sağlar.

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

7. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Ulaştırma temel ve yan alanları (lojistik, mühendislik) ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerlerin korunması çabalarında yönlendirici olur.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2. Ulaştırma temel ve yan alanlarında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alana uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3. Alanın ve mesleğin gerektirdiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri problem çözme ve/veya uygulama aşamalarında disiplinler arası etkileşimi kavrar ve ilgili çalışmalarına yansıtır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel