Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

BECERİLER

1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

2. Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

3. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

2. Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

4. Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel