Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

1.Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

3.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

4.Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

BECERİLER

1.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

3.Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

4.Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular;  bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

 

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

2.Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

3.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

4.Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

5.Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

6.Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1.Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

3.Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

4.Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem,  parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

2.Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

3.Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

4.Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

5.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

6.Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

7.Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

8.Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1.Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

2.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

3.Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

4.Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel