Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel