| Türkiye ve AÜB
Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB)

Türkiye ve AÜB

Paylaş

Küreselleşme, yükseköğretimin yeniden şekillenmesini ve tanımlanmasını sağlamıştır. 168 Türk üniversitesinden 61’i EUA üyesi olup, Türk üniversitelerinin Birlik içinde daha aktif rol alması sağlanmalıdır. Yükseköğretimin işlevleri, araçları, içeriği ve boyutu değişmiştir. UNESCO verilerine göre, 4 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında başka bir ülkede eğitim almaktadır. 2020’de bu sayının 7 milyona çıkması öngörülmektedir. Dünyadaki değişimlere paralel olarak Türkiye’de de pek çok alanda değişim yaşanmaktadır. Gelişen demokrasi, büyüyen ekonomi ve artan uluslararası etkinlikler, akademik dünyada da bir değişim talebi oluşturmuştur ve bu yeni talep akademik özerklik, kamu yararı ve kalite konularını öne çıkarmaktadır.
 
Bu bağlamda Avrupa Üniversiteler Birliği’ne tam üye veya asosiye üye olan Türk üniversitelerinin Avrupa Yükseköğrenimine yapacağı katkı ve AÜB’den sağlayacağı katkı karşılıklı iletişim ve işbirliğine dayalı olarak artarak devam etmektedir.

  1. Kurumsal Değerlendirme Programına Başvuran Üniversitelerin Listesi
  2. Asosiye  Üye Olan Üniversitelerin Listesi
  3. AÜB’ye Tam Üye Olan Üniversiteler