Hukuk Fakültesi | 11. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

Hukuk Fakültesi

11. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

Fakültemiz Mali Hukuk Anabilimdalı Araştırma Görevlisi Hasan Basri Çifci, bu yıl Hacettepe Ünivetsitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecek 11. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumunda "Devlet Garantilerinde Kuşaklararası Adalet Sorunu" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir. 

Program ve detayları için tıklayınız

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel