Hukuk Fakültesi | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

Hukuk Fakültesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

Yaz Öğretimi başvuruları ONLINE alınacaktır

Dersler çevrimiçi (online) yapılacaktır.

Yaz Öğretiminde ders yükü 3 ders veya 10 krediyle sınırlıdır.

(16.06.2017 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı gereği, Yaz Öğretiminde geçerli olmak üzere; 4 derse kayıt yaptırması halinde, mezuniyet için en çok iki dersi kalan ve bu dersler için Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. Maddesinde tanımlanan, ek sınavlara katılabilecek durumda olan öğrencilerin, Yaz Öğretiminde 4 derse kayıt yaptırabilmesine karar verilmiştir.)

Yaz Öğretiminde sadece 2020-2021 Güz-Bahar dersleri açılacaktır.

YAZ ÖĞRETİMİ AMACI:

Yaz Öğretimi; 

a) Güz ya da bahar dönemlerinde bazı dersleri alamamış; aldıkları dersten başarısız (F, BZ, DZ) olmuş ya da GANO’nu (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere ek öğrenim imkanı sağlamak,

b) Öğrencilerin bazı dersleri önceden alabilmelerini sağlayarak yıl içi ders yüklerini dengelemek ve çift anadal, yandal programlarına katılanların seçeneklerini arttırmak ve eğitim-öğretim sürelerini kısaltmak,

c) Diğer üniversitelerdeki öğrencilerin ve ilgili iş kollarında çalışanların Üniversitede verilen derslerden yararlanmasını sağlamak,

ç) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını yaz aylarında değerlendirmek, verimli kullanımı arttırmak.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi derse kayıt/talep toplama işlemleri, 28 Haziran-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ders yükü sınırları içinde öğrenciler istedikleri dersler için talepte bulunabileceklerdir. Öğrenciler, talepte bulundukları derslere ilişkin ücretin tamamını 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat:16:00’ya kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ödemeleri gerekmektedir.

Yaz Öğretimine aşağıda belirtilen öğrenciler kabul edilmektedir.:

a) Bir veya iki yıl okuduktan sonra kayıt donduran Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; kayıt dondurma, izinli sayılma ve uzaklaştırma gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre Yaz Öğretimine devam etmesine engel durumu olmayan Maltepe Üniversitesi öğrencileri,

b) Başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerle, derslere yaşam boyu eğitim çerçevesinde katılmak isteyenlerden, başvuruları YÖEK tarafından onaylananlar.

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler de kayıt yaptırabileceklerdir. Bu öğrenciler; açılması kesinleşen derslerin 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü internet sitesinde ilan edilmesinin ardından, 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arası kayıt yaptırabileceklerdir.  

Başvuru Linki: https://mubis.maltepe.edu.tr/GENEL/YazOkulu/YazOkuluBasvuruGirisi.aspx

 

Ödeme sonrasında öğrenciler, 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında danışmanlarıyla eşzamanlı olarak MÜBİS üzerinden ders/şube seçimini yapıp, onaylayacaklardır. 

Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre:

(1) “Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda ve ilgili kurulun onayıyla, Yaz Öğretiminde başka bir üniversiteden ders alabilir:

a) Öğrencinin ön kayıt için başvurduğu dersin yetersiz kontenjan nedeniyle kapatılmış olması,

b) Dersin ön kayıt listesinde bulunmaması,

c) Öğrencinin mazeretinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları karşılayan ve başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO/Konservatuvar’a dilekçeyle başvurması, almak istedikleri derslerin kodu, adı, kredi ve saatlerini belgelemesi zorunludur.

Öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarından Yaz Öğretimi ders/dersleri alabilmeleri için, belirtilen süreçlere uygun olarak Üniversitemize Yaz Öğretimi ödeme ve kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları; ayrıca ilgili ders/derslerin Üniversitemizde açılmamış olması gerekmektedir.

 

Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Programı, 7. ve 8. Yarıyıllardaki Intern I ve Intern II dersleri 19/06/2019 tarihli Senato Kararıyla, mezuniyet aşamasında olan ve konuya ilişkin Intern derslerinden tek dersi kalan öğrenciler için geçerli olmak üzere 2020-2021 Yaz Öğretiminde açılacaktır.

 

Bir dersin açılabilmesi için şubede en az “4” öğrencinin bulunması ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO/Konservatuvar’ın dersin açılmasına onay vermesi gerekmektedir. Haftalık Ders Çizelgeleri, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Fakülte/Yüksekokul/MYO/Konservatuvar internet sayfalarında ilan edilecektir.

Talep edilen dersi/dersleri kapatılan ve/veya açılmayan öğrenciler, ödedikleri ücreti 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geri alabileceklerdir.  

Ancak, talep edilen ve açılması kesinleşen derslere ilişkin öğrenim ücretlerinin geri ödenmesi mümkün değildir.

 

NOTLAR:

  1. 28 Haziran-09 Temmuz 2021 tarihlerinde başvuru yapmayan öğrencilerin daha sonra ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
  2. Açılması kesinleşen derslere ilişkin Haftalık Ders Çizelgeler, Akademik Birimler tarafından her bir öğrencinin kayıt yaptırdığı şubeler göz önünde bulundurularak çakışma olmayacak şekilde düzenlenecektir.
  3. 28 Haziran-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru yapan öğrencilerden seçtikleri dersleri açılmayanlar, 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO/Konservatuvar’a  başvurarak açılmayan dersin yerine, açılan başka bir derse kayıt yaptırabileceklerdir.
  4. Yaz Öğretiminde kayıt olunan dersler bırakılmaz, derslerden çekilme işlemi uygulanmaz.
  5. Çok sayıda ders açılacağı için Cumartesi ve Pazar günü de ders yapılabilecektir.
  6. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel