Hukuk Fakültesi | Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Hukuk Fakültesi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel