Maltepe Üniversitesi Uluslararası Bakalorya Profesyonel Gelişim Seminerleri

ÇALIŞTAY HAKKINDA

Paylaş

ÇALIŞTAY LİDERLERİ VE ÇİFT DİL FORMATI

Tüm çalıştaylar resmi olarak tanınmış IB liderleri tarafından yürütülecektir. Çift dil formatı İngilizce seviyeleri Türkçeleri kadar ileri olmayan eğitimcilerin daha iyi yararlanabilmesi için planlanmıştır (özellikle Türkçe, 20. Yüzyılda Türkiye ve İdareciler çalıştayları için). Çalıştay liderleri çift dilli olacak ya da kendilerine çeviri desteği verilecektir. Çalıştay malzemelerinin çoğu Türkçeye çevrilmiş olacak ama İngilizce asılları de temin edilecektir.

ÇALIŞTAY KATEGORİLERİLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

Kategori 1:

Yöneticiler ve Koordinatörler için yapılacak bu çalıştaylarda IB felsefesi ve uygulamaları üzerinde durulacaktır. IB'ye katılım sürecinde olan ve yeni katılmış okulların yönetici (Head of school) ve koordinatörleri (Leading the learning), ya da okul yeni olmasa bile IB programına yeni olanlar ile okulundaki yeni personele önderlik etmek isteyenlerin bilgilerini tazelemelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu nedenle Kategori 1 Çalıştayları IB otorizasyonuna başvurmuş okulların öğretmenlerine ya da bir IB okulunda yeni çalışmaya başlamış, veya başlamayı düşünen öğretmenlere de uygundur. Katılımcıların programında aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • Programın temel felsefesi ve müfredat modeli
 • Katılımcıların rolüne uygun program standartları ve uygulamaları
 • Seçtikleri program için uygun eğitim çerçevesi.

Kategori 2:

Kategori 2 çalıştaylarında sınıf içindeki değerlendirme, öğretme ve öğrenme yöntemleri ve en iyi uygulama örnekleri üzerinde durulacaktır. Bu programla çalışmakta olan öğretmenler için hazırlanmıştır.

Katılımcılar programı bilip, değerlendirmesinde de deneyim sahibi olduklarından, iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşabileceklerdir. Bu çalıştay aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

 • Program çerçevesi ile sınıf uygulamaları arasında bağlantı kurma
 • IB programlarının değerlendirmesi konusunda bilgilerini derinleştirme
 • Kendi rollerine uygun standart ve uygulamaları tartışarak analiz etme.

--

 • Language A Literature (Türkçe)
 • Turkey in the Twentieth Century (20. Yüzyılda Türkiye)

Yukarıda belirtilen çalıştayların öğretim dili Türkçe olacaktır. Hem programa yeni olan öğretmenlere, hem de programda daha deneyimli öğretmenlere yönelik olarak bilginin yanı sıra pratik uygulamalar ve değerlendirme çalışmaları da yapılacaktır.

Derslerle ilgili çalıştaylar:

Kategori 1

Önerilen grup:

IB Dünya okullarında DP derslerini yeni vermeğe başlayan ya da IB otorizasyonuna hazırlanan veya DP programına ilgi duyan okulların öğretmenlerine önerilir. Öğretmenlerin kendi alanlarında bir çalıştaya kaydolmaları gerekir. Bu çalıştaylar katılımcıları bütünsel öğrenim deneyimleri ile dersi IB misyonu ve felsefesi doğrultusunda öğretmek üzere hazırlar. Öğretmenler için kılavuz kitapçıklar ve değerlendirme malzemeleri, öğrenci değerlendirme örnekleri, öğrencilerin DP dersleri arasında ilişki kurabilecekleri ders programlarının hazırlanması, IB yayınları ve online müfredat merkezi’nin (yeni adıyla MyIB) kullanımı üzerinde çalışılacaktır.

Kategori 2

Önerilen grup:

Öğrencilerini en az bir kez sınavlara hazırlamış, bir miktar deneyim sahibi olup sınıflarında öğrenme ve öğretme etkinliklerini geliştirmeyi amaçlayanlar içindir. Çalıştayda aşağıdaki konulara yoğunlaşılacaktır:

 • Sınıf içi değerlendirmeler, öğretme ve öğrenme yöntemleri ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
 • Program çerçevesi ile sınıf uygulamaları arasında bağlantı kurma,
 • IB programlarının değerlendirmesi konusunda bilgilerini derinleştirme ve kendi rollerine uygun standart ve uygulamaları tartışıp analiz edilmesi.

Kategori 3

Kategori 3 çalıştayları hitap ettikleri kitle bakımından çeşitlidir.  Bazıları profesyonel gelişim portfolyolarını geliştirmek isteyen daha deneyimli eğitimcilere yöneliktir. Kalan diğerleri ise tecrübe gözetmeksizin tüm eğitimciler içindir. Katılımcılar, öğrenme kuramı, pedagoji, ölçme-değerlendirme diğer akademik ilgi alanları üzerine detaylı tartışmalar içine girerler. Bu çalıştaylar alana özgü içerikleri, idari ve pedagojik liderlik konularını ve IB müfredatında gerçekleşen değişiklikler üzerine alana özgü seminerleri de kapsar.