İletişim Fakültesi | Neden İletişim Fakültesi?

İletişim Fakültesi

Neden İletişim Fakültesi?

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi çağın gerek ve yeterliklerine hâkim, bu doğrultuda iletişim yaklaşımları üreten; gerek kişilerarası gerekse kitle iletişiminde iletişimcinin taşıması gereken toplumsal duyarlılık ve hassasiyet ölçülerinde hareket eden; araştıran, eleştiren ve sorgulayan; alanında fark yaratan ve birikimini toplumsal uzlaşı için kullanmaya özen gösteren iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla, sürdürülebilir karşılıklı öğrenme ortamı yaratan bir eğitim anlayışı ile etkileşim ve disiplinler arası paylaşımın üst düzeyde olduğu bir eğitim yapısı kurgulayan Fakülte, her biri ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilim ve sanat üretimleri gerçekleştirmiş akademik kadrosuyla, genç iletişimci adaylarını beklemektedir.

Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce), Radyo Televizyon ve Sinema alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar vardır. Bu kapsamda, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi kuramdan pratiğe uzanan sağlam müfredatı, uzman ve tanınmış kadrosu, geniş uygulama imkânları ve tüm dünyada geçerli diploması ile sizleri hayatla buluşturmaya hazırdır.

Prof. Dr. Filiz DEMİR
Dekan

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel