Centre for Research and Application of Human Rights

Problems in the Protection of Human Rights in the Beginning of 21st Century

Share

This book consists of a part of the papers presented in the first conference organized by the Centre for Research and Application of Human Rights of Maltepe University. 

The papers focus on the main factors that cause human rights violations such as poverty, terrorism, discrimination and ignorance. They also shad a story light on the fact that it is not possible to protect human rights by violating other human rights and that it is not possible to protect human dignity as long as hunger, lack of education and death because of curable diseases continues to prevail on world base. 

* All the papers in this book are only in Turkish

 


Inaugural Addresses

 • Prof. Dr. Aytekin Berkman, Rector of Maltepe Üniversitesi 
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Director of Centre for Research and Application of Human Rights of Maltepe University

 

Part-1: Yoksulluk Sorunu

 • Hüseyin Özel, “İnsan Haklarına Yönelik Bir Tehdit Olarak Yoksulluk”
 • Meryem Koray, “Büyüyen Yoksulluk ve Yoksunluk Sorunu Karşısında İnsan Hakları Tartışmaları”
 • Vildan Yirmibeşoğlu, “Kadınlara Yansıyan Yoksulluk ve Temsil Sorunu”

 

Part-2: Bilgisizlik ve Görünümleri

 • Betül Çotuksöken, “İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Demokrasi-İnsan Hakları İkilemi”
 • İbrahim Ö. Kaboğlu, “İnsan Hakları ve Güvenlik İlişkisi Üzerine”

 

Part-3: Terör ve Görünümleri

 • Fazıl Sağlam, “Hukuk Devleti ve Terör”
 • Cemal Güzel, “Canlı Bombalar”

 

Part-4: Kitle İletişim Araçlarının İnsan Hakları İhlallerindeki Rolü

 • Sevda Alankuş, “Yeni Habercilik Anlayışı ve Hak Odaklı Habercilik”
 • Korkmaz Alemdar, “Kitle İletişim Araçları ve İnsan Hakları”

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-2

Editor: İoanna Kuçuradi

Number of Pages : 188, Size: 14,5 cm x 21 cm, Print Place - Date: İstanbul - 2011, ISBN: 978-975-6760-45-1


Buy