İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | “Yargıcın Düşüncelerini İfade Etme Özgürlüğü ve Sorunları”
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

“Yargıcın Düşüncelerini İfade Etme Özgürlüğü ve Sorunları”

Paylaş

 

“Yargıcın Düşüncesini İfade Etme Özgürlüğü ve Sorunları”

“The Judge’s Freedom of Expressıng His/Her Thoughts and its Problems”

19 Eylül/19 September 2023

Program için tıklayınız: 

/Content/Media/CkEditor/13092023054537218-19 Eylül Programı Revize web.pdf