İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | 21. Yüzyılın Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

21. Yüzyılın Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar

Paylaş

21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSAN HAKLARINI KORUMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Bu kitap, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ilk konferansta sunulan bir kısım bildirilerin metinlerinden oluşuyor.

Bu bildiriler, insan hakları ihlallerine yol açan belli başlı nedenler üzerine –yoksulluk, terör, ayırımcılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorunun da temelinde bulunan bilgisizlik üzerine- yoğunlaşıyor. Ve en önemlisi, bu bildirilerde tartışılanlar, insan hakları ihlalleri yaparak insan haklarının korunamayacağını ve dünya düzeyinde açlık, eğitimsizlik, tedavi edilebilir haslıklardan ölümler devam ettiği sürece insan onurunun korunamayacağını gösteriyor. 

Kitapta bildirisi bulunanlar ve bildiri konuları şunlar:

Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Aytekin Berkman, Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 Birinci Bölüm: Yoksulluk Sorunu

 • Hüseyin Özel, “İnsan Haklarına Yönelik Bir Tehdit Olarak Yoksulluk”
 • Meryem Koray, “Büyüyen Yoksulluk ve Yoksunluk Sorunu Karşısında İnsan Hakları Tartışmaları”
 • Vildan Yirmibeşoğlu, “Kadınlara Yansıyan Yoksulluk ve Temsil Sorunu”

 İkinci Bölüm: Bilgisizlik ve Görünümleri

 • Betül Çotuksöken, “İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Demokrasi-İnsan Hakları İkilemi”
 • İbrahim Ö. Kaboğlu, “İnsan Hakları ve Güvenlik İlişkisi Üzerine”

Üçüncü Bölüm: Terör ve Görünümleri

 • Fazıl Sağlam, “Hukuk Devleti ve Terör”
 • Cemal Güzel, “Canlı Bombalar”

 

Dördüncü Bölüm: Kitle İletişim Araçlarının İnsan Hakları İhlallerindeki Rolü

 • Sevda Alankuş, “Yeni Habercilik Anlayışı ve Hak Odaklı Habercilik”
 • Korkmaz Alemdar, “Kitle İletişim Araçları ve İnsan Hakları”

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-3

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı: 188, Boyutları: 14,5 x 21, Basım Yeri – Tarihi: İstanbul - 2011, ISBN: 978-975-6760-45-1