İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Ankara Eczacı Odası için “Etik ve İnsan Hakları Semineri”
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Eczacı Odası için “Etik ve İnsan Hakları Semineri”

Paylaş

İnsan Hakları Merkezinin, Ankara Eczacı Odası için düzenlediği 48 saatlik “Etik ve İnsan Hakları Semineri” 5-27 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

İoanna Kuçuradi’nin “Programa Giriş” dersiyle başlayan seminerde, Sevgi Şahintürk “Değerlendirme Sorunları”, Bergen Coşkun Özüaydın “Etik ve Sorunları”, Harun Tepe “Kişilerarası İlişkilerde Eylem”, Betül Çotuksöken “Meslek Etikleri”, Yasemin Yalım “Bioetik (veya Tıp Etiği) ve Sorunları”, “Sağlık Çalışanları ve Etik”, Gülriz Uygur “Hukukta Adaletsizliği Görmek”, İoanna Kuçuradi “İnsan Hakları ve Sorunları”, Zeynep İspir “İnsan Onuru Nedir?”, Dilan Kara “Yurttaşlık Hakları”, Elif Hamidi “Kurumsal Özerklik ve İnsan Hakları”, Melda Köse “Bellibaşlı Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri”, Gonca Kuru “Hukukun Öncülleri/Temelleri: İnsan Hakları”, Hülya Şimga “Bazı Dezavantajlı Gruplar ve İnsan Hakları” başlıklı dersleri verdi.

Program:  

5 Haziran 2021, Cumartesi        Konu                                                           Eğitimci

10:00-13:00

Programa Giriş                                                           İoanna Kuçuradi

15:00-18:00

Değerlendirme Sorunları                                            Sevgi Şahintürk

6 Haziran 2021, Pazar

10:00-13:00

Etik ve Sorunları                                           Bergen Coşkun Özüaydın                                                                                        

15:00-18:00

Kişilerarası İlişkilerde Eylem                                              Harun Tepe

 

12 Haziran 2021, Cumartesi

10:00-13:00

Meslek Etikleri                                                           Betül Çotuksöken

15:00-18:00

Bioetik (veya Tıp Etiği) ve Sorunları                             Yasemin Yalım

13 Haziran 2021, Pazar

10:00-13:00

Sağlık Çalışanları ve Etik                                               Yasemin Yalım

15:00-18:00

Hukukta Adaletsizliği Görmek                                          Gülriz Uygur

 

19 Haziran 2021, Cumartesi

10:00-13:00

İnsan Hakları ve Sorunları                                            İoanna Kuçuradi

15:00-18:00

İnsan Onuru (Human Dignity) Nedir?                                Zeynep İspir

20 Haziran 2021, Pazar

10:00-13:00

Yurttaşlık Hakları                                                                  Dilan Kara

15:00-18:00

Kurumsal Özerklik ve İnsan Hakları                                   Elif Hamidi

 

26 Haziran 2021, Cumartesi

10:00-13:00

Belli başlı Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri                  Melda Köse         

15:00-18:00

Hukukun Öncülleri/Temelleri: İnsan Hakları                      Gonca Kuru

27 Haziran 2021, Pazar

10:00-13:00

Bazı Dezavantajlı Gruplar ve İnsan Hakları                      Hülya Şimga

15:00-18:00

Katılanların maksimum 15 dakikalık sunuşları. Katılabildikleri takdirde bütün   eğiticiler.