İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Bölgesel İnsan Hakları Belgeleri
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bölgesel İnsan Hakları Belgeleri

Paylaş

Afrika Kıtası İnsan Hakları Belgeleri

African Charter on the Rights and Welfare of the Child - TR / ENG
Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Şartı

African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources - TR / ENG
Afrika Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Sözleşmesi

African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights - TR / ENG
Afrika İnsan Hakları ve Halkların Hakları Şartı (Banjul Şartı)

The Organisation of African Unity (OAU) Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa - TR / ENG
Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi

Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa - TR / ENG
Afrika İnsan Hakları ve Halkların Hakları Şartına, Afrika’daki Kadınların Hakları Protokolü

 

Amerika Kıtası İnsan Hakları Belgeleri

American Convention on Human Rights - TR / ENG
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, "Protocol of San Salvador" - TR / ENG
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda Ek Protokol (San Salvador Protokolü)

American Declaration of the Rights and Duties of Man - TR / ENG
Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirgesi

Charter of the Organization of American States - TR / ENG
Amerikan Devletleri Örgütü Şartı

Inter‐American Convention on Forced Disappearance of Persons - TR / ENG
Kişilerin Zorla Kaybettirilmesine Dair Amerikalararası Sözleşme

Inter‐American Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities - TR / ENG
Engellilere Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Amerikalararası Sözleşmesi

Inter‐American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women, "Convention of Belém do Pará" - TR / ENG
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında Amerikalararası Sözleşme (Belém do Pará Sözleşmesi)

Inter‐American Convention to Prevent and Punish Torture - TR / ENG
İşkencenin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Amerikalararası Sözleşmesi

Inter‐American Democratic Charter - TR / ENG 
Amerikalararası Demokrasi Şartı

Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty - TR / ENG
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine, Ölüm Cezasının Kaldırılması Hakkında Protokol

 

Avrupa Kıtası İnsan Hakları Belgeleri

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as Amended by Protocols No. 11 and 14 (Rome, 4.11.1950) - TR / ENG
Protokol 11 ve 14 ile değişen İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Roma, 4.11.1950)

European Social Charter (Turin, 18.10.1961) - TR / ENG
Avrupa Sosyal Şartı (Turin, 18.10.1961)

European Social Charter (Revised) (Strasbourg, 3.5.1996) - TR / ENG
Revize Edilmiş Avrupa Sosyal Şartı (Strazburg, 3.5.1996)

Additional Protocol to the European Social Charter (Strasbourg, 5.5.1988) - TR / ENG
Avrupa Sosyal Şartı’na Ek Protokol (Strazburg, 5.5.1988)

Protocol Amending the European Social Charter (Turin, 21.10.1991) - TR / ENG
Avrupa Sosyal Şartı’nı Değiştiren Protokol (Turin, 21.10.1991)

European Charter for Regional or Minority Languages (Strasbourg, 5.11.1992) - TR / ENG
Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı (Strazburg, 5.11.1992)

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 26.11.1987) - TR / ENG
İşkencenin ve İnsanlık dışı ya da Küçük Düşürücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi (Strazburg, 26.11.1987)

Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints (Strasbourg, 9.11.1995) - TR / ENG
Avrupa Sosyal Şartı'na Toplu Şikâyet Sistemi Öngören Ek Protokol (Strazburg, 9.11.1995)

Framework Convention for the Protection of National Minorities (Strasbourg, 1.2.1995) - TR / ENG
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Strazburg, 1.2.1995)

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul, 11.5.2011) - TR / ENG 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul, 11.5.2011)

Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 4.11.1993) - TR /ENG
İşkencenin ve İnsanlık dışı ya da Küçük Düşürücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 1. Protokol (Strazburg, 4.11.1993)

Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 4.11.1993) - TR /ENG
İşkencenin ve İnsanlık dışı ya da Küçük Düşürücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 2. Protokol (Strazburg, 4.11.1993)

Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Vienna, 19.3.1985) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 8. Protokol (Viyana, 19.03.1985)

Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 6.11.1990) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 9. Protokol (Roma, 06.11.1990)

Protocol No. 10 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Strasbourg, 25.3.1992) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 10. Protokol (Strazburg, 25.3.1992)

Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery Established Thereby (Strasbourg, 11.5.1994) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne, Sözleşme’de Oluşturulan Kontrol Mekanizmasının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Ek 11. Protokol (Strazburg, 11.5.1994)

Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4.11.2000) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 12. Protokol (Roma, 4.11.2000)

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning the Abolition of the Death Penalty in all Circumstances (Vilnius, 3.5.2002) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne, Her Koşul Altında Ölüm Cezasının Kaldırılması Hakkında Ek 13. Protokol (Vilnüs, 3.5.2002)

Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending the Control System of the Convention (Strasbourg, 13.5.2004) - TR / ENG
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne, Sözleşme’de Kontrol Sistemini Değiştiren Ek 12. Protokol, (Strazburg, 13.5.2004)