İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları hakkında Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri / Fifth Balkan Countries Seminar Of Philosophy on the Problem of Identities in South-Eastern Europe and Human Rights (6-7 Temmuz 2009)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları hakkında Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri / Fifth Balkan Countries Seminar Of Philosophy on the Problem of Identities in South-Eastern Europe and Human Rights (6-7 Temmuz 2009)

Paylaş