İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar / Rethinking the Philosophy of Law: Legal Theories, Constitutions and Human Rights (24 Haziran 2009)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar / Rethinking the Philosophy of Law: Legal Theories, Constitutions and Human Rights (24 Haziran 2009)

Paylaş