İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Paylaş

Genel Bilgi

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 9 Aralık 2005’te kurulmuş ve 2008-2009 akademik yılında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmeye başlamıştır. Merkez, yaygın eğitim programlarının çerçevesi içinde, bölgedeki ilçelerin İnsan Hakları Kurullarının işbirliğiyle, kamu görevlileri için insan hakları ve etik eğitimi programları düzenlemektedir.
 
13 Mayıs 2009 günü, UNESCO ile imzalanan bir anlaşmayla, Merkezin bünyesinde bir UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü kurulmuştur.
 
Merkez, kuruluşundan bu yana, ikisi ulusal, yedisi uluslararası olmak üzere, “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar”(2007), “Evrensel Bildirgenin 60. Yılında İnsan Hakları” (2008), “Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar” (2009) ve “Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları” (2009), “Hukuku Oluşturmada ve Uygulamada Karşılaşılan Etik ve İnsan Hakları Sorunları” (2011), “Şiddet ve İnsan Hakları” (2012), “Olaylara ve İnsanlara İnsan Hakları Bilgisiyle Bakınca” (2014), “Değer, Değerler ve Anlam” (2016) ve “Evrensel Bildirgenin 70. Yılında İnsan Hakları” (2018) konulu konferansları düzenlemiş ve bu konferansların beşinde sunulan bildirileri birer kitap olarak yayımlamıştır.
 
Merkez, kendisinden istenen ya da kendi kararıyla bazı insan hakları ihlâlleriyle ilgili, örneğin cezaevlerindeki ölümcül hastalar hakkında, görüş bildirmiş; Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin işbirliğiyle de “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı” üzerine bir çalışma yapmış, bu tasarıyı Paris ilkelerine uygun hale getirmiş ve önerilerini TBMM Anayasa Komisyonunun ilgili alt komisyonuna bildirmiştir.
 
Merkezin Misyonu

Merkezin misyonu, yaptığı araştırmalar, düzenlediği toplantılar, yayınladığı kitaplar, gerçekleştirdiği örgün ve yaygın eğitim ve diğer çalışmalarla, Türkiye’de ve dünyada olan bitenlere insan hakları perspektifinden bakan insanların sayısının artmasına, bu perspektifin yayılmasına ve yasalar yapılırken ve uygulanırken açık kavranılmış insan haklarının temel alınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin Vizyonu

Merkezin vizyonu, bilgisizlikten kaynaklanan insan hakları ihlallerinin olmadığı, tedavi edilebilir hastalıklardan insanların ölmediği, aç insanların yaşamadığı ve gitgide artan sayıda insanların insan onuruna yakışır bir yaşam sürdüğü bir Türkiye ve bir dünya.