İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları: Hepimiz için Onur ve Adalet / Human Rights 60 Years After the Universal Declaration: Dignity and Justice for All of Us (6-7 Kasım 2008)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları: Hepimiz için Onur ve Adalet / Human Rights 60 Years After the Universal Declaration: Dignity and Justice for All of Us (6-7 Kasım 2008)

Paylaş