İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Paylaş

Merkez bünyesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İnsan Hakları Anabilim Dalı çerçevesinde 2008 yılından beri tezli ve tezsiz olarak İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Bu programın özelliği, merkezinde felsefe ve etiğin bulunduğu disiplinlerarası bir program olmasıdır. Programın genel amacı, herkesten önce insan haklarını korumaları beklenen kişileri –başta güvenlik kuvvetleri olmak üzere diğer kamu görevlilerini, parlamento üyelerini, hakim ve savcıları, sosyal hizmet uzmanlarını– insan haklarının kavramsal bilgisiyle donatmak ve çelişkili durumlarda eylemde bulunurken insan haklarının gerektirdiklerini bulabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu iki bilgi, insan haklarının yaşamda korunabilmesinin ana koşullarındandır.

İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans programının amacı, insan haklarıyla ilgili kavramsal araştırma yapabilme ve bu teorik temel üzerinde a) uygulamalı araştırma yürütebilme ve b) eğitim yapabilme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için zemin hazırlamaktır.

Tezli Yüksek Lisans programı ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 2020-2021 akademik yılı sonu itibariyle bu programdan 61 öğrenci mezun olmuştur.

MİSYON

Türkiye’de ve dünyada olan bitenlere insan hakları perspektifinden bakan insanların sayısının artmasına, bu perspektifin yayılmasına ve yasalar yapılırken ve uygulanırken açık kavranılmış insan haklarının temel alınmasına katkıda bulunmak.

VİZYON

Farklı türleriyle insan haklarının herkes için korunduğu bir Türkiye.


Ayrıntılı bilgi için:

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı (Tezli)