İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Kuruluşlar
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Kuruluşlar

Paylaş

African Commission on Human and Peoples Rights

Afrika İnsan Hakları ve Halkların Hakları Komisyonu
 

African Court on Human and Peoples' Rights

Afrika İnsan Hakları ve Halkların Hakları Mahkemesi 

 

Amnesty International

Uluslararası Af Örgütü

 

Council of Europe Commisioner for Human Rights

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği

 

End Child Prostutition Child Pronography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)

Çocuk Fuhuşuna, Pornografisine, Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son

 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi

 

European Court of Human Rights

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

Freedom House

Özgürlük Evi

 

Human Rights Watch

İnsan Hakları İzleme Örgütü

 

Inter-American Commission on Human Rights

Amerikalararası İnsan Hakları Komisyonu

 

Inter-American Court of Human Rights

Amerikalararası İnsan Hakları Mahkemesi

 

International Commision Against Death Penalty

Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyon

 

International Court of Justice

Uluslararası Adalet Divanı

 

International Labour Organisation (ILO)

Uluslararası Çalışma Örgütü

 

Medecins Sans Frontieres (MSF)

Sınır Tanımayan Doktorlar

 

Office of the High Commisioner for Human Rights

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

 

Organisation of Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

 

Reporters Sans Frontieres (RSF)

Sınır Tanımayan Gazeteciler

 

Save The Children

Çocukları Kurtarın

 

UN World Health Organisation (WHO)

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü