İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İŞKUR-Akademik Çalışma Programı
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İŞKUR-Akademik Çalışma Programı

Paylaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı (AÇP) hayata geçirildi. 

Bu program ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayınların sayısının artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, komisyon tarafından başarılı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacak. İŞKUR'un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Mart-14 Nisan 2021 tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden yapabilirler.