İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri

Paylaş

Temel Belgeler


- Birleşmiş Milletler Tüzüğü (26 Haziran 1945)  TR EN

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (10 Aralık 1948)  TR / EN

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi (20 Kasım 1959) TR


- Irkçılığa Dayalı Her Türlü Ayırımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (21 Aralık 1965)  TR / EN


- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (16 Aralık 1966)  TR / EN

- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (16 Aralık 1966) TR / EN

- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Ölüm Cezasının Kaldırımlası Amaçlı Seçmeli Protokol (15 Aralık 1989) TR / EN


- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966) TR / EN

- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 2008)  TR / EN


- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (18 Aralık 1979)  TR / EN

- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 1999) TR EN


- İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984) TR / EN

- İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (18 Aralık 2002) TR / EN


- Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) TR ENG

- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olması Konusundaki Seçmeli Protokol (25 Mayıs 2000) TR / EN

- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pronografisi ile İlgili Seçmeli Protokol (25 Mayıs 2000) TR / EN


- Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi (18 Aralık 1990)  TR / EN


- Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (20 Aralık 2006)  TR / EN


- Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme (13 Aralık 2006)  TR / EN

- Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (12 Aralık 2006) TR / EN

 

- Posydorf Bildirgesi (2021) TR