İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü

Paylaş

UNESCO Kürsüleri programı 1992 yılında başladı. Amacı, üniversitelerarası işbirliğini dünya düzeyinde geliştirmek, üniversiteler arasında bilgi paylaşımını ve akademik dayanışmayı teşvik etmektir.

1992’de 17 kürsüyle başlamış olan bu program, bugün 849 kürsüyle devam etmektedir. Dünyada, 8’i aktif olan 14 UNESCO Felsefe Kürsüsü var.

Türkiye’de 15 UNESCO kürsüsü vardır. Bu UNESCO Kürsüleri ve bulundukları üniversiteler şunlardır:

1- Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik UNESCO Kürsüsü (1993),

2- Galatasaray Üniversitesinde Bilgisayar Destekli Üretim Mühendsiliği UNESCO Kürsüsü (1997),

3- Maltepe Üniversitesinde Felsefe ve İnsan Hakları UNESCO Kürsüsü (2009),

4- Kadir Has Üniversitesi Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Katılım UNESCO Kürsüsü (2015),

5- İstanbul Aydın Üniversitesi Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim UNESCO Kürsüsü (2015),

6- Yaşar Üniversitesi Uluslararası Göç Kürsüsü (2016)

7- Giresun Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlendirilmesi UNESCO Kürsüsü (2016),

8- Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü (2016),

9- Aydın Üniversitesi Sürdürülebilir Barış için Eğitim UNESCO Kürsüsü (2016),

10- Yaşar Üniversitesinde Uluslararası Göç UNESCO Kürsüsü (2017)

11- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü (2017)

12- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Politika ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü (2018)

13- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji ve İnnivasyon UNESCO Kürsüsü (2019)

14- Maltepe Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür UNESCO Kürsüsü (2019)

15- Başkent Üniversitesi, Kültürel Miras ve Dijital Hafıza UNESCO Kürsüsü (2020)

16- Trakya Üniversitesi, Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü (2021)

17- Karabük Üniversitesi Öngörü Çalışmaları, Gelecek Okur Yazarlığı ve Stratejik Tahmin UNESCO Kürsüsü (2022)

 

2009 yılında kurulan UNESCO Kürsümüzün amaçları, dünya düzeyinde felsefî bilgiye dayanan insan hakları araştırmalarının yapılması, özellikle de insan haklarıyla ilgili kavramların içeriklerinin bilgisel belirlenmesi, hukukun bu temellerden hareket edilerek oluşturulması ve uygulanması ve insan hakları eğitiminin bu temel üzerinde yapılması gibi amaçlardır.

Çalışmalarımızda hareket ettiğimiz anlayış, insan haklarına ilişkin yaygın olan anlayışın –insan haklarının kişiyi devlete karşı korumak olduğu anlayışının– tersi olan bir anlayış: devlet dediğimiz insansal-hukuksal kurumun bugün varoluş nedeninin, yurttaşların insan haklarını korumak olduğu anlayışıdır. Devlet böyle anlaşıldığında, kamu görevi de insan haklarını koruma görevi olur.

Merkez ve Kürsüde düzenlenen uluslararası toplantılar ve uzmanlar tarafından verilen konferanslar şunlardır:

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılında İnsan Hakları: İnsan Hakları İçin Harekete Geç! / Human Rights 70 Years After the Universal Declaration: Stand Up for Human Rights! (2018)

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları: Hepimiz için Onur ve Adalet / Human Rights 60 Years After the Universal Declaration: Dignity and Justice for All of Us (2008)

- Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar / Rethinking the Philosophy of Law: Legal Theories, Constitutions and Human Rights (2009)

- Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları hakkında Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri  / Fifth Balkan Countries Seminar Of Philosophy on the Problem of Identities in South-Eastern Europe and Human Rights (2009)

- Goldstone Raporu’ndan Sonra İsrail’de İnsan Hakları ve Gazze: Unutulmuş Bir Hapishane / Human Rights in Israel after the Goldstone Report and Gaza: A Forgotten Prison, Anat Biletzki (2010)

- Laiklik ve İnsan Hakları: Garip bir Çift / Laїcité and Human Rights: An Odd Couple, Anat Biletzki (2010)

- Laiklik ve İnsan Hakları / Laїcité and Human Rights, Pierre Sané (2010)

- Hukuku Oluşturmada ve Uygulamada Karşılaşılan Etik ve İnsan Hakları Sorunları / Ethical and Human Rights Problems in Making and Applying the Law (2011)

- Şiddet ve İnsan Hakları / Violence and Human Rights (2012)

- Hacettepe Üniversitesi ve UNESCO Kürsüsü işbirliğiyle, UNESCO Karar ve Verileri Işığında İnsan Hakları Eğitimi / International Conference on Human Rights Education in the Light of UNESCO’s Resolutions and Data (2014)

- Olaylara ve İnsanlara İnsan Hakları Bilgisiyle Bakınca / Looking at Human Beings and Events from a Human Rights Perspective (2014)

- Değer, Değerler ve Anlam / Value, Values and Meaning (2016)

Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyonun 10. Yılı / On the Tenth Anniversary of the Establishment of the International Commission Aganist the Death Penalty (2020)

- "The Death Penalty: Justice or Revenge?" Webinarı (2020)

- UNESCO Kürsüleri Konferansı