INTERNATIONAL OFFICE | 2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS KA103 ÖĞRENİM, STAJ ve K-GEM KONSORSİYUMU STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
INTERNATIONAL OFFICE

2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS KA103 ÖĞRENİM, STAJ ve K-GEM KONSORSİYUMU STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Paylaş

2019-2020 AKADEMİK YILI

ERASMUS KA103 ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS KA103 K-GEM KONSORSİYUMU STAJ HAREKETLİLİĞİ  

2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS+

ÖĞRENCİ SEÇİMİ TAKVİMİ

VE

AÇIKLAMALAR

 

Başvuru Tarihleri: 01.03.2019 - 20.03.2019

Takvim :

Etkinlik

Tarih

 

Erasmus Tanıtım

Katılımcılar:

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri

15.03.2019

 Saat: 13:00 

Toplantı yeri :

İletişim Fakültesi B 410

Erasmus Online Başvuru Dönemi

01.03.2019(00:00)

20.03.2019(17:00)

Online Başvuru-Erasmus web sayfası

Erasmus+ K103 değişim programlarına başvuru yapmak için tıklayınız. 

Not: Online Başvuru sayfamız 1 Mart itibariyle aktif olacaktır.

Gerekli Belgeler Teslimi son tarih

22.03.2019

Saat:17:00

Teslim Alan Birim: Uluslararası Ofis.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı

04.04.2019

Saat: 16:00

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Sınav Sonuçlarının İlanı

16.04.2019
(Planlanan)

http://www.maltepe.edu.tr/internationaloffice/

1-Başvuru Koşulları:

 • Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2019-2020 Akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “Aday Hibeli” statüsünde olacaktır.
 • Öğrencinin Programa katılacağı öğretim yılında (2019-2020) en az ikinci sınıf öğrencisi olması,
 • Ön lisans/Lisans /Staj hareketliliği öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 / 4.00; Yüksek Lisans/Doktora/bu kademedeki staj hareketliliği öğrencilerinin ise en az 2,50 / 4.00 olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan öğrenciler, Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun hazırladığı yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır.
 • YDS (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS ) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Bu öğrencilerin  sınav sonuçlarını gösteren belgeyi, diğer başvuru belgeleriyle birlikte Uluslararası  Ofise teslim etmeleri gerekmektedir. Eşdeğerlilik tablosu için bkz.:   

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

 • Başvuran adayların Maltepe Üniversitesindeki öğrenim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS/AKTS kredisi ders yükü olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü tamamlayamayacak öğrenciler, başarılı olsalar da  hareketlilikten yararlanamayacaklardır.
 • 2019-2020 Akademik Yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  • Akademik başarı düzeyi: %50
  • Dil düzeyi: %50
  • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
  • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi koşuluyla): +10 puan
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan
  • Daha önce yararlanma (hibeli ya da hibesiz): -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden) (4’lük sisteme göre -0,4) (Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Daha önce hareketlilikten yararlanmış öğrencinin hem öğrenim, hem staj hareketliliğine aynı anda başvurması durumunda, daha önce yararlandığı hareketlilik türünden “-10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20 puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır): -10 puan
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
  • Hareketliliğe seçildiği halde belirlenen sürede feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (Yükseköğretim kurumunun tanıdığı süreyi geçirmeden vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma işlemi uygulanmaz.): -10 puan
  • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
  • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
  • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan

            
Önemli Not: 

Hazırlık sınıfı ve yatay geçişle Üniversitemize gelen ve intibak aşamasında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmez. Erasmus Hareketliliğini önceki dönemler yapmış olan öğrenciler de tekrar Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış bir öğrenci, hareketliliği toplamda (daha önce yaptığı ve yapacağı) staj ve öğrenim süresi ayrı ayrı  12 ayı geçmemek koşuluyla, faaliyetten yararlanabilir.

K-GEM Staj Hareketliliği Kapsamında staj hareketliliğine katılacak öğrenciler stajlarını en geç 30 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Erasmus Staj Hareketliliği Kapsamında staj hareketliliğine katılacak öğrenciler stajlarını en geç 30 Eyül 2020 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

2- Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Aşağıda belirtilen belgeler en geç 22.03.2019 günü saat 17:00’ye kadar Uluslararası Ofise teslim edilmelidir.
 • Online başvuru yapmış fakat herhangi bir nedenle aşağıdaki belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları iptal edilir.

     1*Ön Başvuru Formu: 20.03.2019 günü saat 17:00’ye kadar açık kalacaktır.

 • Başvurular, Erasmus web sayfamızın

https://www.maltepe.edu.tr/internationaloffice/tr/2019--2020-akademik-yili-erasmus--ogrenci-hareketlilikleri-duyurusu

bağlantısından yapılacaktır; online başvuru tamamladıktan sonra Başvuru Formunun çıktısı alınıp gerekli imzalar tamamladıktan sonra, 1 adet fotoğrafla birlikte Uluslararası Ofise teslim edilmesi gerekmektedir.

     2*İngilizce Transkript

 • İngilizce Transkript Maltepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacaktır. Bu belge, Genel Not Ortalamasını gösteren son güncel “Not Döküm Belgesi”dir. (Belge, Yaz Öğretimine devam edilmişse, bu öğretim sırasında alınan notları da içermelidir.)

     3*Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı:

 • Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı “Erasmus Yabancı Dil Sınavı”na ilişkin “Sonuç Notu” yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.
 • Varsa YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL (Eşdeğerlilik tablosu da teslim edilmelidir) sonuç belgesi geçerlidir.
 • Öğretim dili Almanca ve Fransızca olan üniversiteleri tercih eden öğrenciler, ayrıca söz konusu dillerde de yabancı dil sınavlarına girmek zorundadırlar.
 • Ön Başvuru Formunun İngilizce Transkript ile birlikte belirtilen tarihlerde Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Sınav tarihleri daha sonra bildirilecektir. Ayrıca, Staj hareketliliğinden de yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru sırasında staj deyişini de işaretlemelidirler.


3. Değerlendirme Ölçütleri:

 • Değerlendirmede, Genel Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50'si hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç sıralaması yapılmaktadır.
 • Öğrenciler, Başvuru Formunda yapacakları üniversite tercih sıralamasına göre yerleştirilirler.
 • Öğrencilerin, tercihlerini belirlerken öncelikle ilgili üniversitenin eğitim dilini göz önünde bulundurarak, gerekli araştırmaları ilgili üniversitenin web sayfasından yapmaları ya da bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışmaları önerilmektedir. Doğru yerleştirme yapabilmemiz için bu nokta son derece önemlidir.
 • Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde Erasmus öğrencisi olamamaktadır.
 • Eksik belgeli ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır
 • Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin sonuçlara itiraz süresi 2 gündür.


ÖNEMLİ NOT: 

Öğrenim ve staj hareketliliği nihai puanı toplam başarı puanı yabancı dil puanının %50'si  ve Genel Not Ortalamasının  %50'si hesaplanarak bulunur.

(GNO Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosuna göre 100'lük sisteme çevrilir)

Staj Hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce, staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.

 


4. Kontenjan:

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanlar her üniversite için ayrı ayrı olup öğrenci tercihlerine göre kontenjan durumları  Erasmus web sayfamızın 

https://www.maltepe.edu.tr/internationaloffice/tr/i%CC%87kili-anlasmalar

bölümünde yayımlanır.


5. Hibe:

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak değerlendirmeler sonucu Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibeyle desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi koşuluna bağlıdır. Değerlendirmeler sonunda başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması nedeniyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler Programa "0 hibe" (Hibesiz) ile katılabilir. Güz ve bahar yarıyılı için başvuru yapan öğrenciler sadece Güz yarıyılı için hibelendirme yapılacak olup; hibe kaldığı takdirde bahar yarıyılına hibe tahsisi yapılabilecektir. 

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş yolculukları için ayrıca destek verilmemektedir.

NOT: Sınav dili İngilizcedir. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve diğer diller için başvuru yapacak öğrencilerin eşdeğer dil sınav notlarını 22.03.2019 günü başvuru tarihine kadar Uluslararası Ofise teslim etmeleri gerekmektedir. (YDS, KPDS, ÜDS DİL PUANLARI)

NOT:  Birimimizce ilan edilecek nihai sonuçlara itiraz hakkı 3 gündür. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru yapılan sayfada bulunan Başvuru Formunun (PDF) çıktısı alınıp  imzalanarak, 1 adet fotoğraf ve 1 İngilizce Transkriptle birlikte, en son 22.03.2019 günü saat 17:00’ye kadar Uluslararası Ofisteki  Erasmus yetkilisine teslim edilir.  Belirlenen gün ve saatten sonra adı geçen Ofise getirilen  Başvuru Formları ilgililerce kabul edilmez ve söz konusu Formlar geçersiz sayılır.

NOT:  Birimimizce ilan edilecek nihai sonuçlara itiraz hakkı 3 gündür. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Online Başvuruhttp://5.250.249.139:180/Account/Login.aspx?pId=2035

 

ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

ÜLKE GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE KONUK OLUNAN ÜLKELER

AYLIK HİBE ÖĞRENİM (AVRO)

AYLIK HİBE STAJ (AVRO)

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya,  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İsveç, İtalya, Lihtenştayn, Malta, Norveç, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya,  İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan,

 

         500

 

     600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti, Estonya,  Hırvatistan, Letonya, Litvanya,  Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya,  Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye,

         300

      400