INTERNATIONAL OFFICE | 2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS KA103 ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI.
INTERNATIONAL OFFICE

2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS KA103 ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI.

Paylaş

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

“ERASMUS KA103 ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ”

ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ

VE

AÇIKLAMALARI 

Başvuru Tarihleri: 10.02.2020-02.03.2020

Takvim :

Etkinlik

Tarih

 

Erasmus Tanıtım

Katılımcılar:

ÖnLisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri

12.02.2020

 Saat: 14:30 

18.02.2020

 Saat: 14:30 

Toplantı yeri:

İletişim Fakültesi A506

Erasmus Çevrimiçi (Online) Başvuru Dönemi

10.02.2020 (00:00)

02.03.2020 (17:00)

Online Başvuru-Erasmus web sayfası

Erasmus+ K103 değişim programlarına başvuru yapmak için tıklayınız. 

Not: Online Başvuru sayfamız 10 Şubat 2020 tarihi itibarıyla etkin olacaktır.

Gerekli Belgeler Teslimi son tarih

04.03.2020

Saat:17:00

Teslim Alan Birim: Uluslararası Ofis

Erasmus Yabancı Dil Sınavı

13.03.2020

Saat: 14:00

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Sınav Sonuçlarının İlanı

20.03.2020
(Planlanan)

http://www.maltepe.edu.tr/internationaloffice/

 

1-Başvuru Koşulları:

 • Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2020-2021 Akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “Aday Hibeli” statüsünde olacaktır.
 • Öğrencinin Programa katılacağı eğitim-öğretim yılında (2020-2021) en az ikinci sınıf öğrencisi olması,
 • Önlisans/Lisans/Staj Hareketliliği öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 / 4.00; Yüksek Lisans/Doktora/bu kademedeki staj hareketliliği öğrencilerinin ise en az 2,50 / 4.00 olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan öğrenciler, Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun hazırladığı yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır.
 • YDS (3 yıl geçerli KPDS, ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Bu öğrencilerin  sınav sonuçlarını gösteren belgeyi, diğer başvuru belgeleriyle birlikte Uluslararası  Ofise teslim etmeleri gerekmektedir. Eşdeğerlilik tablosu için bkz.:   

       https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

 • Başvuran adayların Maltepe Üniversitesindeki öğrenim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS/AKTS kredisi ders yükü olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü tamamlayamayacak öğrenciler, başarılı olsalar da  hareketlilikten yararlanamayacaklardır.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  • Akademik başarı düzeyi: %50
  • Dil düzeyi: %50
  • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
  • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi koşuluyla): +10 puan
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan
  • Daha önce yararlanma (hibeli ya da hibesiz): -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden) (4’lük sisteme göre -0,4) (Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Daha önce hareketlilikten yararlanmış öğrencinin hem öğrenim, hem staj hareketliliğine aynı anda başvurması durumunda, daha önce yararlandığı hareketlilik türünden “-10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20 puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır): -10 puan
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
  • Hareketliliğe seçildiği halde belirlenen sürede feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (Yükseköğretim kurumunun tanıdığı süreyi geçirmeden vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma işlemi uygulanmaz.): -10 puan
  • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
  • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
  • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan

            
Hazırlık sınıfı ve yatay geçişle Üniversitemize gelen ve intibak aşamasında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmez. Erasmus Hareketliliğini önceki dönemler yapmış olan öğrenciler de tekrar Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir eğitim-öğretim yılında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış bir öğrenci, hareketliliği toplamda (daha önce yaptığı ve yapacağı) staj ve öğrenim süresi toplam  12 ayı geçmemek koşuluyla, faaliyetten yararlanabilir.

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında hareketliliğe katılacak öğrencilerin stajlarını en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

2- Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Aşağıda belirtilen belgeler en geç 04.03.2020 günü saat 17:00’ye kadar Uluslararası Ofise teslim edilmelidir.
 • Çevrimiçi (online) başvuru yapmış, ancak herhangi bir nedenle aşağıdaki belgeleri teslim etmemiş olan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.
 • Ön Başvuru Formu: 02.03.2020, saat 17:00’ye kadar açık kalacaktır.
 • Başvurular, aşağıdaki linkten yapılacaktır.
  http://5.250.249.139:180/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2FDefault.aspx%3FpId%3D2034
 1. Başvuru Formu: Çevrimiçi (online) başvuru yapıldıktan sonra Başvuru Formunun çıktısı alınıp gerekli imzalar tamamladıktan sonra, 1 adet fotoğrafla birlikte Uluslararası Ofise teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. İngilizce Transkript: İngilizce Transkript Maltepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacaktır. Bu belge, Genel Not Ortalamasını gösteren son güncel “Not Döküm Belgesi”dir. (Belge, Yaz Öğretimine devam edilmişse, bu öğretim sırasında alınan notları da içermelidir.)
 3. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı “Erasmus Yabancı Dil Sınavı”na ilişkin “Sonuç Notu” Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi olarak kabul edilmektedir. Varsa YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL (Eşdeğerlilik tablosu da teslim edilmelidir) Sonuç Belgesi geçerlidir. Öğretim dili Almanca ve Fransızca olan üniversiteleri tercih eden öğrenciler, ayrıca söz konusu dillerde de yabancı dil sınavlarına girmek zorundadırlar.

Ön Başvuru Formunun İngilizce Transkript ile birlikte belirtilen tarihlerde Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ofise teslim edilmesi gerekmektedir. Sınav tarihleri daha sonra bildirilecektir. Ayrıca, Staj Hareketliliğinden de yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru sırasında stajı da işaretlemelidirler.

3. Değerlendirme Ölçütleri:

 • Değerlendirmede, Genel Not Ortalamasının %50’siyle Yabancı Dil Puanının %50'si hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sıralama yapılmaktadır.
 • Öğrenciler, Başvuru Formunda yapacakları üniversite tercih sıralamasına göre yerleştirilirler.
 • Öğrencilerin, tercihlerini belirlerken öncelikle ilgili üniversitenin eğitim dilini göz önünde bulundurarak, gerekli araştırmaları ilgili üniversitenin web sayfasından yapmaları ya da bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışmaları önerilmektedir. Doğru yerleşme için bu nokta son derece önemlidir.
 • Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde Erasmus öğrencisi olamamaktadır.
 • Eksik belgeli ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır
 • Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin sonuçlara itiraz süresi 2 gündür.


ÖNEMLİ NOT: 

Öğrenim ve Staj Hareketliliği toplam başarı puanı yabancı dil puanının %50'si  ve Genel Not Ortalamasının  %50'si alınarak hesaplanır.

(GANO Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosuna göre 100'lük sisteme çevrilir)

Staj Hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce, staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.


4. Kontenjan:

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanlar her üniversite için ayrı ayrıdır ve öğrenci tercihlerine göre kontenjan durumları  Erasmus web sayfamızın 

Adres: https://www.maltepe.edu.tr/internationaloffice/tr/i%CC%87kili-anlasmalar

bölümünde yayımlanmaktadır.


5. Hibe:

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak değerlendirmelerin sonunda Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibeyle desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi koşuluna bağlıdır. Değerlendirmeler sonunda başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması nedeniyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler Programa "0 hibe" (Hibesiz) ile katılabilir. Güz ve Bahar Yarıyılı için başvuru yapan öğrencilere sadece Güz Yarıyılı için hibelendirme yapılacaktır; hibe kaldığı takdirde Bahar Yarıyılına hibe tahsisi yapılabilecektir. Ulusal Ajans tarafından verilen hibe, öğrencilere kısmi hibeli olarak da tahsis edilebilecektir. Hibeler Öğrenim Hareketliliği için en az 3 ay ve Staj Hareketliliği için en az 2 ay olarak verilecektir.

Hibe tahsisi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü ölçeğinde yapılan performans hesaplamalarına göre düzenlenir ve her fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü için ortalama kontenjan belirlenir. Her fakülte/bölüm birincisi hibe alır. Her fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüye başarı sırasına göre hibe verilir. . Hibeli erasmus hareketliliğinden faydalanacak öğrenci, hakkından feragat ettiğinde kazandığı hibe başarı sırasındaki sıradaki öğrenciye geçer. Hibe kontenjanı kullanamayan Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü'nün hibeleri üniversite genel başarı sıralamasına göre dağıtılır.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir neden yoksa en az (asgari) faaliyet süresi koşuluna uygun olmamasından dolayı kabul edilmemektedir.

Öğrencilerin, zorunlu nedenlerle (ailevi sebepler, sağlık nedenleri, doğal afet vb.) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılmasının gerekli olduğu durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Uluslararası Ofisle iletişime geçerek, Uluslararası Ofise bildirmeleri gerekmektedir. Durumun zorunlu bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Üniversitemizce Ulusal Ajans Başkanlığına sorularak alınacaktır. Durumları zorunlu neden olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (zorunlu neden olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri alınır.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri alınır. Öğrenci, Öğrenim Anlaşmasında almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisinin en fazla 2/3’ünden(Örn:30 AKTS’den 19 AKTS ve altında AKTS almış olma durumu) başarısız olduğu takdirde tarafına gerçekleşen tarih (katılım sertifikasındaki tarih aralığı) aralığında hesaplanan toplam hibeden alacağı %20’lik kalan hibe ödemesi yapılamayacak veya gerçekleşen tarih aralığına istinaden yapılmış olan ilk ödemede  fazla yatırılan kısmı iade edilecektir. Her dönem kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

Programda yer alan ülkelerle ilgili olarak öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş yolculukları için ayrıca destek verilmemektedir. 

NOT: Sınav dili İngilizcedir. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve diğer diller için başvuru yapacak öğrencilerin eşdeğer dil sınav notlarını 04.03.2020 günü başvuru tarihinin son gününe kadar Uluslararası Ofise teslim etmeleri gerekmektedir. (YDS, KPDS, ÜDS DİL PUANLARI)

NOT:  Birimimizce ilan edilecek sonuçlara itiraz hakkı 2 günle sınırlıdır. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru yapılan sayfada bulunan Başvuru Formunun (PDF) çıktısı alınıp  imzalanarak, 1 adet fotoğraf ve 1 İngilizce Transkriptle birlikte, en son 04.03.2020 günü saat 17:00’ye kadar Uluslararası Ofisteki  Erasmus yetkilisine teslim edilir.  Belirlenen gün ve saatten sonra adı geçen Ofise getirilen  Başvuru Formları ilgililerce kabul edilmez ve söz konusu Formlar geçersiz sayılır.

Online Başvuru: http://5.250.249.139:180/Account/Login.aspx?pId=2035

 

ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

ÜLKE GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE KONUK OLUNAN ÜLKELER

AYLIK HİBE ÖĞRENİM (AVRO)

AYLIK HİBE STAJ (AVRO)

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya,   Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa,  Hollanda, İrlanda,  İspanya,  İsveç, İtalya,  İzlanda, Lihtenştayn,  Lüksemburg,  Malta, Norveç,   Portekiz, Yunanistan

          500

      600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti, Estonya,  Hırvatistan, Letonya, Litvanya,  Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya,  Sırbistan, Slovakya, Slovenya

         300

      400