INTERNATIONAL OFFICE | ERASMUS+ PROGRAMI K-GEM KONSORSİYUM PROJESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
INTERNATIONAL OFFICE

ERASMUS+ PROGRAMI K-GEM KONSORSİYUM PROJESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Paylaş

ERASMUS+ PROGRAMI K-GEM KONSORSİYUM PROJESİ

2018-2019 AKADEMİK YILI

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 

 

Sayın İlgililer,

2007-2014 yılları arasında yürütülen “Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği”, “Erasmus Programı Hayat Boyu Öğrenme” kapsamında yer almaktaydı.

2014-2021 yılları arasındaki programın adı Erasmus+ olarak değişmiştir. Buna göre, günlük hibe tutarı, seyahat ödemeleri, gidilecek ülkeler ve faaliyetin süresi gibi uygulamalarda bir önceki döneme göre değişiklikler olmuştur. K-GEM Konsorsiyum projesinin hedefi öğrenciye staj yeri sağlamaktır. Personel Hareketliliği bu amaç için gerçekleştirilmelidir ve mutlaka staj yeri anlaşması yapılmalıdır. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ:

28 MART 2019

SON BAŞVURU TARİHİ:

17 NİSAN 2019

İkili Anlaşma Listesine ulaşmak için TIKLAYIN.

Değişiklikler:

1- Önceden en az 5 iş günü olan hareketlilik süresi en az 2 iş günü olmak üzere değiştirilmiştir. Personel hareketliliği süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Hibe ödemesi yapılacak süre 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

2- Hibe tutarları ilan metninde aşağıdaki gibidir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Konuk Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro, €)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119

 

3- Seyahat ödemeleri gidilecek yerin uzaklığına göre yapılmaktadır. Bu mesafe ya da uzaklığın ne olduğu Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

kullanılarak anlaşılacaktır. Örneğin; ders vermek üzere Berlin’e gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Ankara-Berlin arası mesafeyi tespit ettikten sonra ilan metninde yer alan mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180 €

500 - 1999 KM arası

275 €

2000 - 2999 KM arası

360 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

8000 KM ve üzeri

1500 €

EK AÇIKLAMALAR

Personel hareketliliği:

 • Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurtdışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda eğitmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Eğitmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.
 • Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurtdışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurtdışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının eğitmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ Uygun Katılımcı Kurum-Kuruluşlar

Personel Ders Verme Hareketliliği:

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu ya da
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında etkin olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş.

Örneğin:

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum-kuruluşu (sosyal girişimler de dahil),
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum-kuruluşu,
 • Ticaret odaları, esnaf dernekleri-mesleki dernekler ve sendikalar da dahil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi,
 • Araştırma Enstitüsü,
 • Vakıf
 • Okul/Enstitü/Eğitim Merkezi (herhangi bir düzeyde, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanına kadar faaliyet gösteren kurum-kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dahil olmak üzere)
 • Kâr amacı gütmeyen bir kurum-kuruluş, dernek, STK,
 • Kariyer Rehberliği, Mesleki Danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum-kuruluş

olabilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği:

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum-kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu ya da
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında etkin olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş. Bkz. yukarıdaki örnekler.

Her bir katılımcı kurum-kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin süresi

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum-kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

 

 

 

 

Uygun katılımcılar

 

 

 

Eğitmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum-kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dahil)

Eğitime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler:

- Kurumlararası Anlaşma,

- Başvuru Formu (varsa İngilizce yeterlilik belgesiyle birlikte) (Hareketlilikten önce)

- Davet Mektubu (Hareketlilikten önce)

- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Hibe Sözleşmesi (Hareketlilikten önce)

- Ders verme faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması (taraflarca onaylı), (Hareketlilikten önce)

- Katılım Sertifikası  (Hareketlilikten sonra)

- Hibenin ödendiğine dair Belge (dekont veya eş değeri),

- Seyahat edilen tarihleri gösteren Belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) (Hareketlilikten sonra)

- Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden yararlanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir; [çıktısının dosyada bulunmasına gerek yoktur]  (Hareketlilikten sonra)

 

İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Personel hareketliliği dosyalarında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

 

- Başvuru Formu (varsa İngilizce yeterlilik belgesiyle birlikte) (Hareketlilikten önce)

- Davet Mektubu (Hareketlilikten önce)

- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Hibe Sözleşmesi, (Hareketlilikten önce)

- Eğitim alma faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması (taraflarca onaylı) (Hareketlilikten önce)

- Katılım sertifikası (Hareketlilikten sonra)

- Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden yararlanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir; [çıktısının dosyada bulunması zorunlu değildir] (Hareketlilikten sonra)

- Hibenin ödendiğine dair Belge (dekont veya eş değeri),

- Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen tarihleri gösteren Belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) (Hareketlilikten sonra)

 

Bilgilendirme:

 • Başvuru belgeleri, Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim edilecektir.
 • 2018-2019 Akademik Yılı hareketliliği 30 Eylül 2019’a kadar gerçekleştirilmelidir.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2019’a kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 30 Eylül 2019’a kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvurular, kabul mektuplarıyla birlikte yapılmaktadır.

Akademik Personelden 2 kişi derse verme hareketliliği, idari personelden de 1 kişi eğitim alma hareketliliği olmak üzere, toplam 3 kişi hareketlilikten yararlanabilecektir

Başvuru Formunun 17 Nisan 2019 tarihi çalışma saati sonuna kadar Uluslararası Ofise elden teslim edilmesi gerekmektedir.  E-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesin sonuçlar 19 Nisan 2019 tarihinde ilan edilecek ve itiraz süresi 3 gün olacaktır.

     Akademik Personel Puanlandırma Kriterleri

 1. Eklenecek taban Puan: +20
 2. İlk defa yararlanacak Personel: +5
 3. Daha Önce Yararlanmış Personel
 •  Personel bir yıl önce yararlanmışsa: -6
 •  Personel iki yıl önce yararlanmışsa: -4
 •  Personel üç yıl önce yararlanmışsa:-2
 •  Personel dört yıl ve öncesinde yararlanmışsa: 0
 1.  Başvuru yapan akademisyenlerin Akademik Birimleri arasında 2017-2018 Akademik Yılı ve 2018-2019 Güz Yarıyılında en çok Erasmus öğrencisi gönderen Akademik Birimden en az Erasmus öğrencisi gönderen Akademik Birimlere göre yapılan puanlama (puan sırasına göre):
 • Mimarlık ve Tasarım Bilimleri Fakültesi: +13 puan
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: +11 puan
 • İletişim Fakültesi: +7 puan
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: +7 puan
 • Eğitim Fakültesi: +6 puan
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: +6 puan
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: +5 puan
 • Hukuk Fakültesi: +2 puan
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: +1 puan
 • Meslek Yüksekokulu: +1 puan

  *Belirtilmemiş Akademik Birimler ise "0" puandır.

 1. Başvuru yapan akademisyenlerin Akademik Birimleri arasında 2017-2018 Akademik Yılı ve 2018-2019 Güz Yarıyılında en çok Erasmus öğrencisi gelen Akademik Birimden en az Erasmus öğrencisi gelen Fakültelere göre yapılan puanlama (puan sırasına göre):
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: +5 puan
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: +4 puan
 • Eğitim Fakültesi: +3 puan
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: +3 puan
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: +3 puan

       *Belirtilmemiş Akademik Birimler "0" puandır.

 1.  Başvuru yapan Personelin Fakülteleri arasında, 2017-2018 Akademik Yılı ve 2018-2019 Güz Yarıyılında en çok Erasmus İkili Anlaşması yapan Akademik Birimden, en az İkili Anlaşma yapan Akademik Birime göre yapılan puanlama (puan sırasına göre):
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: +5 puan
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: +4 puan
 • Meslek Yüksekokulu: +3 puan
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: +3 puan
 • Eğitim Fakültesi: +2 puan
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: +1 puan
 • İletişim Fakültesi: +1 puan
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: +1 puan
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: +1 puan

      *Belirtilmemiş Akademik Birimler "0" puandır.

 1.  Unvan Değerlendirme
 • Prof. Dr.:    +1 puan
 • Doç. Dr.:   +2 puan
 • Dr. Öğr. Üyesi ve Dr. Öğr. Gör.: +3 puan
 • Öğretim Gör.: +4 puan
 • Arş. Gör.: +5 Puan
 1. Erasmus Fakülte ve Bölüm Koordinatörlüğü görevi olan başvuru sahipleri : +3 puan
 2. Yabancı Dil Yeterlilik belgesi sunan personel (son 2 yıl içerisinde ÜDS, KPDS, YÖKDİL min: 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlar): +5 puan
 3. Engelli personel: +5 puan
 4. Gazi Personel ile Şehit ve Gazi Eş ve Çocuğu Personel: +5 puan
 5. Geçmiş yıllarda Erasmus Hareketliliğinden yararlanamayan Akademik Birimlerden  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulundan başvuru yapan ve daha önce hareketlilikten hiç yararlanmayan personel: +10 puan
 6. Puanların eşit olduğu durumlarda; değerlendirme listesindeki ölçütlere sırasıyla bakılacaktır, tekrar bir eşitlik halinde başvuru tipi Ders Verme olan personele öncelik tanınacaktır. Eğer ikisi de eğitim alma ya da ders vermeyse hibe tutarı daha az olana öncelik verilecek, hibe tutarları da eşitse Üniversitede çalışma süresine bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

İdari Personel Puanlandırma Kriterleri

 1. Eklenecek Taban Puan : +20 puan
 2. İlk defa yararlanacak personel: +5 puan
 3. Daha önce yararlanmış personel
 •  Personel bir yıl önce yararlanmışsa: -6 puan
 •  Personel iki yıl önce yararlanmışsa: -4 puan
 •  Personel üç yıl önce yararlanmışsa: -2 puan
 •  Personel dört yıl ve öncesi yaralanmışsa: 0 puan
 1. 2017-2018 Akademik Yılında Erasmus Hareketliliğinden Yararlanmış İdari Birimler
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: +5 puan
 • Uzaktan Eğitim Merkezi: +5 puan
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: +5 puan
 • Yararlanmayan Birimler: +8 puan
 1. Üniversitemizde çalışma süresi:

             0-3 yıl: +3 puan

             4-7 yıl: +5 puan

 1.     8-9 yıl: +8 puan

             10 yıl ve üzeri: +10 puan

 1. Yabancı Dil Yeterlilik belgesi sunan personel (son 3 yıl içerisinde ÜDS, KPDS, YÖKDİL min: 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlar): +5 puan
 2. Engelli personel: +5 puan
 3. Gazi Personel ile Şehit ve Gazi Eş ve Çocuğu Personel: +5 pua
 4. En son puanların eşit olduğu durumlarda; değerlendirme listesindeki ölçütlere sırasıyla bakılacaktır, puanların hâlâ eşit olduğu durumda ise hibe tutarı daha az olana öncelik verilecektir.