INTERNATIONAL OFFICE | Hakkımızda
INTERNATIONAL OFFICE

Hakkımızda

Paylaş

MÜ, gelişmek ve uluslararası platformda ilerleyebilmek için bireylerle, kurumlarla, kültürlerle ve dünyadaki tüm toplumlarla uyum içerisinde olunması gerektiği gerçeğinin farkındadır. Bu bakımdan üniversitemizde “uluslararasılaşma”, araştırmada, eğitimde ve teknolojide kolay transfer edilebilir çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

MÜ’nün uluslararasılaşma ile ilgili uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflerin uygulanması için izlenecek yol aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • MÜ tarafından sunulan programların uluslararası tanınırlığını ve geçerliliğini sağlamak,
  • MÜ’nün sunduğu ders ve programlara uluslararası katılımları artırmak,
  • MÜ ve yurtdışındaki üniversiteler arasında öğrenci değişimini geliştirmek,
  • Uluslararası akademik ve mesleki etkinlikleri artırmak,
  • kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek.

Bütün bu hedefler doğrultusunda, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek Maltepe Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, ve MÜ'ye saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2004 yılında Uluslararası İlişkiler Ofisi kurulmuştur.

Maltepe Üniversitesi, yurt dışındaki seçkin üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurarak tüm paydaşlar için uluslararası alanda yeni olanaklar yaratmaktadır