INTERNATIONAL OFFICE | Sık Sorulan Sorular
INTERNATIONAL OFFICE

Sık Sorulan Sorular

Paylaş

1. Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim? 
Erasmus programında öğrenci değişim süresi 2 ile 12 ay arasında değişmektedir.

 

2. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim? 
Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz 1 veya 2 defa başvuru süresi belirlemektedir ve gerek ana sayfadan gerekse ofis web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Bu süre içinde öğrenciler http://llp-erasmus.maltepe.edu.tr/  sayfası üzerinden çağrıya çıkıldığı süre içinde başvurularını yaparlar.

 

3. Önlisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir mi? 
Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz Erasmusöğrenci değişim programından yararlanabilir.

 

4. Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim? 
Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

5. Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement ) nedir? 
İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli,öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüteden anlaşmadır.

 

6. Öğrenci olarak ben bölümümün /Yüksekokulun /Enstitünün karşılıklı anlaşma yapması için yazışmaya başlayabilirmiyim? 
Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veyaUluslararası İlişkiler Koordinatörleri yapar.

 

7. Erasmus öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin anlaşmasının bulunduğubir üniversiteye gidebilir miyim? 
Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığıüniversitelere gidebilirsiniz.

 

8. Öğrenim Anlaşması nedir? 
Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösterenbelgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.

 

9. Akademik tanınma belgesi nedir, ne için kullanılır? 
Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizdehangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesinigaranti eden bir belgedir. Bu belgeyi koordinatörünüzle birlikte doldurmanız gerekir. Bubelgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda gitmeden önce onaylanması ve dahasonra Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesi gerekmektedir.

 

10. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt yaptıracak mıyım ve katkıpayımı ödemem gerekir mi? 
Evet. Kendi üniversitenize kayıt yaptırmak ve öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız.

 

11. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim? 
Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt,sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi,laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talepedilebilir.

 

12. Erasmus Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi kesilir mi? 
Hayır krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.

 

13. Erasmus Öğrencisi olarak tamamlamam gereken belgeler nelerdir? 
Learning Agreement, Changes to Learning Agreement , Akademik Tanınma Belgesi, Katılım Sertfikası,Pasaport Giriş-çıkış sayfasının fotokopisi, Transcript of Records, Nihai Rapor Formu gibi gitmeden önce, oradayken ve döndükten sonra tamamlaman gereken birçok belgebulunmaktadır.

 

14. Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir? 
Eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür.

 

15. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım? 
Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.

 

16. Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor? 
Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.

 

17. Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır ? 
Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminizbaşlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

 

18. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım? 
Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

 

19. Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım? 
Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye görehesaplanan toplam hibenin %80’i - Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildiktensonra - ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda “katılımsertifikası”nda yer alan ve pasaport giriş-çıkış tarihleri kesin gerçekleşme süresi dikkatealınarak yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalanödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesininistenmesi hakkı saklıdır.

 

20. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım? 
Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza ve ortama adapte olmanıza yardımcı olur.

 

21. Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklikyapabilir miyim? 
Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitlinedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiğiyükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 

22. Gittiğim üniversiteden 5 ders alıp 3'ünden başarılı 2'sinden başarısız olduğumda ne olur? 
Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.

 

23. Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı? 
Evet. Örneğin, laboratuar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğeröğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığınıödemeniz koşuluyla geçerlidir.

 

24. Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim? 
Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir,fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. 2014-2020 Dönemi için belirlenen hibe miktarları ülkelere göre 300 ile 600 Euro arasında değişmektedir.

 

25. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) nedir? 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi, akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir kredisistemidir. Daha ayrıntılı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından “AKTS(ECTS)”kısmına bakınız.

 

26. Erasmus Yoğun Dil Kursu (EYDK) nedir ve bu kursa başvurduğumda hibe alabilir miyim?
Evet hibe alabilirsin. EYDK, daha az kullanılan Avrupa Dilleri’nin (İngilizce, Almanca, Fransızca,İspanyolca, İtalyanca dışında) yaygınlaştırılması amacıyla, Erasmus öğrenci/öğretimelemanlarının gittikleri ülkede düzenlenen ve Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarına yönelikdil kurslarıdır. Bu kurslara başvuru Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bukurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.

 

27. Erasmus Yoğun Dil Kursu’na katılım için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi? 
Hayır. EYDK’ya katılım için Erasmus öğrenci/öğretim elamanları herhangi bir ücret ödemezler. Ancak, kurs sırasında gerçekleştirilecek gezi ve benzeri tercihe bağlı ekstra faaliyetler için ücret ödemeniz istenebilir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.

 

28. Gittiğim okulda alacağım derslerin burada karşılığı olmalı mı? Kaç ders almalıyım? 
Evet. Her aldığınız dersin burada mutlaka karşılığı olmalı ve gitmeden önce Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) belirtilen derslerin üniversitemiz dersleriyle eşleştirilmesi yapılmalıdır. Alacağınız ECTS kredisi miktarı, bir dönem için en az 30 olmalı.Bunun kaç derse karşılık geleceği her partner üniversitede farklı olabilir.

 

29. Gitmek istediğim üniversiteyle nasıl bağlantı kuracağım? 
Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden ilgili kontak kişilere ilişkin bilgi alabilir ve e-posta yollayabilirsiniz. Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya gideceğiniz bölümün Erasmus Koordinatörleridir. Ofis yetkilileri daha çok süreçle ilgili bilgiverirken, dersler ve ECTS kredileri ile ilgili bilgiler Bölüm Koordinatörlerinden sağlanmaktadır.

 

30.Gidecek olan Erasmus öğrencileri nasıl seçiliyor?
Başvurucak öğrencilerin Genel Not Ortalaması Lisans Öğrencileri için minimum 2.20/4.00Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri için minimum 2.50/4.00 olmalıdır.

 

Seçimlerde değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyledir: Akademik Başarı Düzeyi : % 50 DilSeviyesi : % 50